Investiții în zona montană

02/05/2019

Centre de colectare și de prelucrare a laptelui

Alocare totală este de 60.000.000 de euro

Valoarea proiectelor: 500.000 – 1.900.000 lei

Fermierii nemțeni beneficiază de un nou ajutor de stat acordat pentru investiții în centre de colectare a laptelui din zona montană. Valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 60.000.000 de euro, echivalentul în lei a 288.000.000 lei. Resursele financiare necesare aplicării acestei scheme pentru anul 2019 sunt în sumă de 33.000.000 lei şi se asigură din bugetul de stat. Anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii precum și numărul acestora. 8 Finanțare pe tipuri de investiții Ca să primească bani, solicitanții trebuie să-și desfășoare activitatea în zona montană; să acceseze un singur tip de investiție o singură datăpe întreaga perioadă de derulare a programului; să nu fi primit sprijin pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții. Sunt finanțate investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui, respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători. Tancurile de răcire a laptelui din cadrul acestei investiții trebuie să aibă o capacitate de minimum 1500 litri. Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 500.000 lei.Bani se dau și pentru investiţii privind realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea, și depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. În acest caz, valoarea maximă eligibilă, fără TVA, este de 1.700.000 lei.Suma maximă de 1.900.000 lei se alocă pentru investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât și componenta de prelucrare a laptelui menționată. Nivelul maxim al ajutorului financiar este de 40% din cuantumul cheltuielilor eligibile, care poate fi majorat cu câte 20 puncte fără a depăși 90% din cuantumul cheltuielilor eligibile. Facilitățile sunt destinate tinerilor fermieri sau fermierilor care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, investițiilor în zone defavorizate și investițiilor collective, realizate de cooperative. 8 Selecția proiectelor, criteria de departajare Cererile de finanțare se verifică de Agenția Națională a Zonei Montane. Dacă numărul solicitărilor este mai mare decât numărul investițiilor aprobate, selecția proiectelor se face în baza unor criterii de departajare. Prioritizarea se face astfel: investiţia include atât componenta de colectare cât și componenta de prelucrare; investiţia are doar componentă de colectare şi este amplasată în unități administrative-teritoriale cu unităţi de prelucrare şi nu există centre de colectare a laptelui; investiţia are doar componentă de prelucrare şi este ăntr-o localitate cu centre de colectare şi nu există unităţi de prelucrare a laptelui; numărul locurilor de muncă nou create. Agenția Națională a Zonei Montane selectează proiectul care întrunește cele mai multe criterii de departajare. În situația respingerii cererii de finanțare, beneficiarul poate contesta notificarea de respingere. Când cererea de este aprobată, Agenția Națională a Zonei Montane încheie cu beneficiarii un contract de finanțare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU