Investiții pentru zona montană

07/04/2019

Bani pentru colectare și prelucrare a lânei și pieilor

Valoarea proiectelor cuprinsă între 2,5-9,5 milioane lei

Ministerul Agriculturii alocă bani pentru înființarea în zona montană a centrelor de colectare, spălare, prelucrare piei și lână. Anual, prin ordin al ministrului agriculturii, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii precum și numărul acestora. Valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 5.000.000 euro, echivalentul în lei a 24.000.000 lei. Resursele financiare necesare aplicării schemei de finanțare pentru anul 2019 sunt în sumă de 13.000.000 lei şi se asigură din bugetul de stat. Schema de ajutor se derulează în perioada 2019 – 2021. În județul Neamț, efectivele de ovine erau anul trecut de peste 71.503 capete numai în zona montană. Anul trecut, ajutorul de minimis pentru lâna colectată de la fermierii nemțeni a fost de 46.784 lei, sumă alocată la 37 crescători de ovine.

Sume și tipuri de investiții finanțate

Ajutorul de stat se alocă beneficiarilor privaţi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative. Se alocă câte 2.500.000 lei pentru realizarea de centre de colectare lână cu o capacitate de minim 500 tone şi piei pentru colectarea cantităţilor de lână şi piei şi sortarea acestora în condiţii optime. Suma de 9.500.000 lei este destinată investiţiilot privind realizarea de centre de colectare, spălare şi prelucrare primară lână şi piei respectiv pentru colectarea lânii şi a pieilor, sortarea, scuturarea, spălarea şi uscarea lânii, curăţarea pieilor în condiţii optimeÎn situația în care beneficiarii depășesc valorile maxime permise pe tipurile de investiții, diferența este suportată din fonduri proprii. Sunt finanțate cheltuielile generate de construcția centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană; cheltuielile generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcție de tipul investiției; cheltuieli generate de adaptarea construcţiei la condițiile specifice existente pe suprafața pe care se amplasează investiția, în limita a maxim 10% din valoarea devizului estimativ pe aceste cheltuieli. Nu este permisă achiziția de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

Partea nerambursabilă între 40-90 %

Partea nerambursabilă a ajutorului de stat este de 40 %, care poate fi majorată cu 20 puncte procentuale, dar fără să depăşească 90% din cuantumul cheltuielilor eligibile. Aceste facilitți se adresează tinerilor fermieri sau fermierilor care sau instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare; investițiilor din zone defavorizate; investițiilor colective – investiţii realizate de către cooperative. Beneficiarii eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea în zona montană; să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a programului; să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020 pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții. În cazul respingerii cererii de finanțare, beneficiarul poate contesta notificarea de respingere. După aprobarea cererii de finanțare, Agenția Națională a Zonei Montane încheie cu beneficiarii culontract de finanțare. Durata de implementare a investiţiei este de maxim 24 luni de la aprobarea cererii de finanţare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU