Facilități pentru fermierii de la munte

10/01/2019

La finele anului trecut a fost promulgată Legea privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane. Valoarea totală a ajutorului de stat acordat fermierilor prin acest program este de 7 milioane de euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii. Stâna montană, definită de această lege, este construcția unde se face prelucrarea laptelui și obținerea produselor derivate din acesta, adăpostind efectivele de animale, precum și crescătorii de animale. Înfiinţarea stânelor montane se realizează în conformitate cu proiecteletip puse gratuit la dispoziţie în mod gratuit de Agenţia Zonei Montane. Numărul de stâne montane, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare a acestora se aprobă anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Stânele montane înfiinţate în cadrul acestui program pot asigura prestări de servicii şi altor beneficiari privaţi, pe bază de contract de prestăriservicii. În județul Neamț, muntele este acoperit cu păduri pe suprafața totală de 261.349 ha, pășuni naturale ocupă 30.412 ha, fânețe naturale -34.738 ha, iar terenurile arabile însumează 12.685 ha. Efectivele de animale se compun din 28.299 bovine, 71.503 ovine, 10.143 caprine, 32.680 porcine, 4.466 cabaline și 7.939 familii de albine. Anul trecut, la APA Neamț fermierii montani au depus cereri de plăți compensatorii pentru suprafața toală de 37.055 hectare. Este o subvenție suplimentară, specifică fermierilor din aceste zone. Sume și condiții de finanțare Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor privaţi-persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole și societăți comerciale care desfăşoară activităţi în agricultură sau industrie alimentară. Proiect-tip pus la dispoziţie de Agenţia Zonei Montane cuprinde documentaţia tehnico-economică pentru realizarea şi dotarea unei construcţii-cadru, amplasată în zona montană, care corespunde standardelor în domeniu şi se încadrează în bugetul previzionat pentru finanţarea acestui program. Prin această schemă de finanţare, beneficiarii primesc 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea înființării stânelor în zona montană. Intensitatea sprijinului financiar poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale, cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectului. Aceste facilitățile sunt valabile pentru tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în program; pentru investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specific, dar și pentru cooperativele agricole. Sprijinul financiar se acordă o singură dată pentru un beneficiar şi pentru un singur obiectiv dezvoltat prin acest program. Valoarea anuală a schemei de finanţare, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, modalităţile de verificare şi de control se stabilesc anual, prin hotărâre de guvern.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

< Articolul anterior
Abator mobil pe bani europeni