Amenajamente pastorale nemțene 2018

15/05/2018

*Start celor din comunele Dobreni și Ștefan cel Mare
*Până acum, finalizate lucrările în 19 comune nemțene
*De anul viitor, subvenția pe pășune numai pe amenajamente!
„De ieri au înceut primele lucrări pentru amenajamente pastorale din anul 2018. Au demarat această acțiune comunele Ștefan cel Mare care deține 750 hectare de pășune și fânețe și Dobreni cu surafața totală de 587 hectare de pășuni fînețe. Rugămintea noastră către toate primăriile prinse în această activitate este să ne sprijine, să răspundă solicitărilor noastre privind amenajamentele pastorale. Adică să aibă clarificate situațiile cadastrale pe trupuri de pășune și parcele, lista cu persoanele fizice și juridice de aceste surafețe. Să ne pună la dispozie o hartă la scara 1/10.000 cu reprezentarea trupurilor de pășune și parcele și un delegat al primăriei pentru a orienta în teren cât mai clar și mai repede. Primăriile trebuie să aibă depuse solicitările de analize la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Neamț. Asta pentru a merge în paralel cu evaluarea floristică, a valorii pășunelor comunele și cu partea de analize pedologice și agrochimice”, a declarat Andi Grecu, director adjunct la Direcția Agricolă Neamț.
Din cele 10 unități administrativ-teritoriale în care încep anul acesta lucrările de realizare a amenajamentelor pastorale mai fac parte locaitățile Cordun, Trifești, Gherăieși, Moldoveni, Doljești, Zănești, Roman,Girov și Secuieni….Urmează un alt grup de 10 localități în care vor fi și cele cu suprafețe mai mari de pășuni și fânețe, cu precădere din zona montană, cum sunt comunele Borca și Farcașa.
*Amenajamente pastorale în 21 comune nemțene
Până la această dată, au fost aprobate și finalizate lucrările de amenajamente pastorale în 19 unități administrativ-teritorile nemțene, care cuprind suprafața totală de 13.958 hectare de pășuni și fânețe.
Sunt 19 localități după ce, zilele trecute, Primăria Țibucani a finalizat și ea amenajamentul pastoral. De altfel, și în comuna Drăgănești sunt terminate lucrările la amenajamentul pastoral, aici mai fiind de completat ceva la studiile pedologice și agrochimice și care sunt în curs de finalizare. La Timișești mai sunt de făcut niște clarificări cadastrale pentru duce la bun sfârșit realizare amenajamentului pastoral pentru pășunile și fânețele existente în comună.
După vor fi rezolvate toate aceste probleme, vom avea realizate amenajamente pastorale în 21 unități administratv-teritoriale nemțene, asta se vor întâmpla până la mijlocul lunii viitoare.
*Suvbenția și amenajamentul pastoral
De anul viitor, subvențiile se dau numai pentru suprafețele de pășuni și fânețe pentru care este făcut amenajamentul pastoral.
„La ora actuală, avem 80 de primării din cele 83 care au depus cereri la grupul de lucru constituit la Direcția Agricolă Neamț pentru întocmirea documentațiilor privind realizarea amenajamentelor pastorale. Este vorba de cadastru, întocmirea tabelelor de parcelare pentru toate trupurile de pășuni și fânețe, care au ca utilizatori persoane fizice și juridice. La final, tabelele de parcelare vor fi oglinda amenajamentelor pastorale în care găsim orice fermier care va solicita subvenții pentru pășuni și fânețe, după data de 1 ianuarie 2019”, a mai declarat Andi Grecu, director adjunct la Direcția Agricolă Neamț.
Pe partea de vegetație lucrările pe teren se pot face până la începutul lunii octombrie, după care se trece la munca de birou.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU