Idei de afaceri: investiții în ferme pe bani europeni

20/02/2017

*Valoarea finanțărilor: între 100.000 și 2.000.000 de euro *Proiectele din zootehnie se depun până pe 28 februarie *La implementare avem 10 proiecte nemțene

Una dintre cele mai populare finanțări europene este cea destinată investițiilor în exploatațiile agricole, prin intermediul căreia fermierii pot accesa sume de la 100.000 euro/proiect pentru achizițiile simple ale fermelor mici, până la 2.000.000 euro pentru proiectele care prevăd și crearea de lanțuri alimentare integrate. Pentru realizarea investițiilor în ferme, în acest an, se va organiza o nouă licitație de proiecte, în perioada imediat următoare. Cu siguranță că, și acum, se va elimina discrepanța dintre cele două sectoare agricole: vegetal și zootehnic.

*Investiții nemțene de peste 2,4 milioane euro

Anul trecut, fermierii nemțeni au depus 5 proiecte pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole, în valoare de 552.000 euro. La care trebuie să le adăugăm și pe cele 5 proiecte depuse în sesiunea din anul precedent, în valoare de 1,85 milioane euro. În total, sunt la implementare 5 proiecte nemțene prin care se accesează fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor vegetale, zootehnice și a fermelor mixte. Investițiile care urmează să fie realizate de întreprinzătorii nemțeni în fermele vegetale și zootehnice vizează creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei. Prioritare sunt fermele de dimensiuni medii și mai ales asocierea de ferme mici și medii și îmbunătățirea calității activelor fixe.

*Cine poate primi finanțare

Solicitanții eligibili pentru fondurile europene sunt fermierii definiți ca persoane fizice sau juridice, grup de persoane fizice ori juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: persoană fizică autorizată – PFA; întreprindere individuală – II; întreprindere familială – IF; societate în nume colectiv – SNC; societate în comandită simplă – SCS; societate pe acțiuni – SA; societate în comandită pe acțiuni – SCA; societate cu răspundere limitată – SRL. Mai nou, la finanțare intră și institutele de cercetare-dezvoltare, precum și centre, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universități având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele universității.

Tot în categoria beneficiarilor mai intră: societatea agricolă; composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; societate cooperativă agricolă; cooperativa agricolă, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.

România are alocată prin PNDR 2014-2020 o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU