Bani pentru apicultorii nemțeni

14/05/2020

Programul Naţional Apicol 2020 – 2022 a fost aprobat de Comisia Europeană, după care guvernul român a emis nomele de aplicare și sumele apicultorilor. Valoarea sprijinului alocat pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale. Suma totală a fost distribuită astfel: pentru anul 2020 sunt alocați 50.210 mii lei, pentru anul 2021: 50.232 mii lei și pentru anul 2022 revin 50.186 mii lei. Apicultorii nemțeni vor depune la APIA Neamț cererile pentru obținerea de ajutoare pentru cumpărarea de cutii, echipamente de protecție, accesorii, remorci și mijloace de încărcare și descărcare a stupilor în pastoral.

Termene de respectat pentru apicultori!

În cazul formelor asociative apicole care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5și apicultorii care solicită sprijin depun o cerere de intenție la Centru Judțean APIA Neamț până pe 26 mai 2020, urmată de cerea de plată. Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august 2020. Facturile de achiziție pentru acțiunile decontate prin Programul Național Apicol 2020 trebuie să fie emise doar începând cu data de 6 mai 2020. Facturile de achiziție trebuie să fie emise până la data depunerii cererii de plată. Se admite ca ultimă zi de emitere a unei facturidata de 31 iunile 2020.

Anul trecut, apicultorii nemțeni au solicitat suma aproape de 357.130 lei

„Pentru anul 2019, la APIA Neamț apicultorii nemțeni au depus un numar de 45 cereri, prin care au solicitat suma de 357.128,92 lei, valoare adecontată fiind de 224.596,63 lei. Voi detalia sumele solicitate apicultorii nemțeni pe fiecare actiune în parte. Pentru combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, suma solicitata a fost de 52.874,34 și s-a decontat vaoarea de 45.208,71 lei. La măsurile de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol s-au solicitat 268.581,00 lei și s-au decontat 161.404,74 lei. Pentru raţionalizarea transhumanţei s-au solicitat 35.673,58 lei și s-au plătit 17.983,18 lei. Pe total, apicultorii nemțeni au solicitat suma de 357.128,92 lei, din care s-a decontat 224.596,63 lei. Cererile depuse de apicultorii nemțeni au fost controlate pe teren după un eşantion stabilit şi generat din aplicaţia electronică, conform procedurilor stabilite de APIA Central. Apoi, tot APIA Central emite notificari prin care se stabileşte modul de alocare a fondurilor prin Programul Naţional Apicol, cu incadrarea in bugetul alocat.”, a precizat Mihai Dorneanu, director executive la APIA Neamț.

Noutățile Programului Național Apicol

Reglementările nou introduse faţă de programele anterioare sunt următoarele: finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate, a măsurilor de promovare a apiculturii şi a produselor apicole, dar şi cele privind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii şi ambalare a mierii. A fost aprobată achiziţia uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru deplasarea în pastoral, decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă. De asemenea pe lângă acţiunile nou introduse au fost reglementate: beneficiarii, solicitanţii şi condiţiile de eligibilitate pentru fiecare acţiune în parte precum şi modalitatea de accesare şi de decontare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional Apicol.

Beneficiarii programului apicol

Formele asociative apicole legal constituite pot solicita sprijin financiar pentru asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. Concret, acțiunile incluse în program se referă la consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apiculturp, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesare acerii, dar și pentru ambalarea mierii. Pot solicita finanțare și apicultorii, persoane fizice şi juridice, PFA, II şi IF constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. În cazul lor, acțiunile cuprinse în program se referă a combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei; raţionalizarea transhumanţei/supăritul pastoral. Bani se dau pentru achiziționarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral, achizițioarea de accesorii apicole, precum colectoare de polen, propolis, uscător polen, încălzitor miere, topitor ceară, maturator. Este inclusă în program și achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție, dar și achiziționare de mijloace de transport apicol fără autopropulsare. Adică remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi. Mai sunt incluse la finanțare măsurile de asistență pentru repopularea șeptelului apicol, achiziționarea de mătci și/familii de albine, îmbunătățiea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață, precum și decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

Condiții de eligibilitate pentru apicultori

Beneficiarii acestei finanțări sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008. Apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii, iar stupii să fie identificați de Agenția Națională pentru Zootehnie. Apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare. Apicultorul să dețină minimum 75 de familii de albine. Cutiile noi trebuie să fie achiziționate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit legii. Apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, avizată și datată de către consiliul local/primărie, iar achiziția să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral. Apicultorii trebuie să achiziționeze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului național apicol. Apicultorul are obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar. Cheltuieli eligibile prin program: prețul fără TVA pentru achiziția de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral de apicultor.

Tina CONDREA

Lasa un comentariu