Silvomediu și conservarea pădurilor

07/03/2018

Valoarea pe hectar a schemei de ajutor de stat: servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor a crescut în 2018. Pentru asigurarea de zone de liniște, creșterea este de la 25 euro/ha, cât a fost anul trecut, la 38 euro/ha, iar pentru utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri saltul va fi de la 103 euro/ha la 137 euro/ha. Lansarea celei de a 2-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat este planificată pentru luna iulie 2018, primul an de angajament urmând să fie anul 2019. Ajutor anual, în sumă fixă pe suprafaţa contractată Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă, proprietarilor individuali de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pe 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării acestei măsuri. La plată pot intra și primăriile care au pădure în proprietate. Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat. Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru asigurarea zonelor de liniște este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat. Condiții de plată a serviciilor de silvommediu Pentru a fi eligibili la plată, beneficiarii trebuie să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament și contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic. Ei trebuie să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie angajamentul, în cadrul căreia nu va face tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția suprafațelor din afara zonei de liniște. Beneficiarul trebuie să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară. Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor Etapele premergătoare depunerii cererii de sprijin includ elaborarea cu sprijinul ocolului silvic a dosarului tehnic și obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic. După asta, urmează depunerea cererii de sprijin la Centrul Județean al APIA Neamț, evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA Neamț și apoi selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat, în cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește alocarea financiară a sesiunii. Etapele aferente implementării angajamentului presupun depunerea anuală a cererilor de plată, verificarea administrativă și pe teren de către APIA Neamț și Garda forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament, după care se face plata către beneficiar. În sprijinul potențialilor beneficiari ai plăților serviciilor de silvomediu, climă și conservarea pădurilor APIA are în vedere dezvoltarea unei aplicații pentru depunerea online a cererii de sprijin. Informațiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat se pot obține de la centrul județean și cele 8 centre locale ale APIA Neamț.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU