Mai bine mai târziu decât niciodată: Autoritățile vor să pună pe linia de plutire școlile profesionale

20/12/2018

*În funcție de nivelul de calificare, școlarizarea poate dura între șase luni și trei ani
*Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul primește la cerere un sprijin financiar de 2.250 de lei

După ce angajatorii din România s-au confruntat cu o acută lipsă de meseriași, iată că în ceasul al doisprezecelea guvernanții încearcă să mai repare ce s-a stricat imediat după Revoluție, atunci când autoritățile au abandonat forma de învățământ ale școlilor profesionale, iar acest lucru s-a simțit la aproximativ 10-15 ani, când mulți meseriași s-au pensionat sau au plecat peste hotare, iar prin fabrici și uzine nu mai avea cine să muncească la standardele dorite.
Zilele trecute, printr-un comunicat de presă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a dorit să puncteze câteva aspecte legate de noile prevederi. Angajatorii care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, pimesc un sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Prin ucenicia la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă. Durata contractului se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Prin această formă de pregătire, care poate fi între șase luni și trei ani, pentru calificări de la nivelul unu până la patru, ucenicul poate dobândi competențe profesionale, angajatorul obligându-se să-i asigure condițiile necesare pregătirii teoretice și practice. Durata timpului de muncă este de opt ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de șase ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă se finalizează printr-un certificat de calificare profesională. De asemenea, pentru a asigura tranziția absolvenților de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie. Angajatorii care încheie contract de stagiu în condiţiile Legii nr.335/2013 beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cuantum de 2.250 lei pe lună, pentru fiecare contract de stagiu încheiat. Suma lunară se acordă angajatorilor de la data încheierii contractului de stagiu şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. Perioada contractului de stagiu este de şase luni. În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat sau o adeverinţă de finalizare a stagiului.
V. ANDRIEȘ