Legea zootehniei a intrat în vigoare

20/01/2019

A intrat în vigoare Legea zootehniei care se aplică crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase. Legea de acum vizează întreaga activitate zootehnică începând de la înregistrarea, identificarea animalelor până la pedepse cu închisoarea pentru crescătorii de animale care falsifică acte de origine pentru animale. Noua lege reglementează creşterea şi exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral. Efectivele de animale din sectorul zootehnic nemțean se cifrează ăn jurul a 77.800 bovine, 238.100 oi, 56. 800 capre, 147.000 porci, 2.056.120 păsări pentru ouă și carne, 14.4145 cai și 19.680 familii de albine. Furajare și igienă, după norme europene Crescătorii de animale sunt obligațí să respecte legislaţia Uniunii Europene şi naţionale privind alimentaţia animalelor. Au obligaţia de a aplica normele sanitar veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor şi de zooigienă. Animalele trebuie să primească hrană corespunzător vârstei, categoriei şi speciei acestora, să le fie dată în cantitate suficientă pentru a le menţine într-o stare bună de sănătate şi a le satisface necesităţile nutritive astfel încât să-şi exprime potenţialul productiv. Furajele trebuie să corespundă parametrilor de siguranţă stabiliţi prin normele Uniunii Europene şi Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Este obligatorie identificarea şi înregistrarea tuturor animalelor din speciile de interes zootehnic în vederea evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării şi al valorificării efectivelor de animale. Identificarea şi înregistrarea animalelor este responsabilitatea crescătorilor de animale. Închisoare și amenzi uriașe pentru crescătorii de animale Legea zootehniei vine cu pedepse foarte aspre prevăzute cu închisoarea, dar și cu amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Sunt considerate infracțiuni: falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale; executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie; utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri și introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare. Falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale se pedepseşte cu închisoare de la unu la 6 ani. Executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie şi introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau amendă penală. Utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani. Contravenţiile se sancţionează cu amenzi care pleacă de la 1.000 lei la 2.000 lei și poate ajunge până la 40.000 lei.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU