Tineri școliți pe bani europeni

21/09/2018

*Bugetul total al proiectului este în valoare de 38.629.300,79 lei
*Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea posibilităților de încadrare a cel puțin 900 tineri NEETs șomeri, care sunt înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO)
Alarmate de indiferența tinerilor, care deși au trecut de 16 ani nu doresc să-și definitiveze pregătirea școlară și nici nu vor să urmeze vreun curs de formare profesională preferind să trăiască de pe banii părinților, autoritățile se implică activ pentru viitorul profesional al acestor persoane, accesând fonduri europene pentru efectuarea de stagii de pregătire și programe de ucenicie, cu scopul integrării tinerilor în câmpul muncii. În acest sens, conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât de curând, angajatorii vor prinde “doi iepuri dintr-un foc” dacă vor accepta în ucenicie tineri NETEs. Mai concret, pentru fiecare persoană școlită, vor încasa o subvenție lunară în valoare de 2.250 de lei. Deci pe lângă bani, firma se va putea baza și pe un viitor lucrător, care va avea o pâine asigurată și pentru care statul și familia își vor ridica “aripile protectoare”. De acest program vor beneficia și tinerii nemțeni, deoarece județul Neamț face parte din regiunea Nord-Est, respectiv Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava și Vaslui. Vom vedea care va fi și interesul firmelor din județ pentru demararea acestor programe, care au menirea să scoată din impas criza actuală de lucrători.
Ieri, printr-un comunicat de presă, ANOFM făcea următoarele referiri:”Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „ UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate “, POCU/262/2.1/2.2/119910 , cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). Astfel, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, derularea programelor de ucenicie şi/sau stagiu pentru 900 tineri NEETs, inclusiv tineri din mediul rural sau care aparțin minorității roma, înregistrați în evidențele SPO, informaţi, consiliaţi şi profilaţi de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM). Proiectul susține financiar programele de ucenicie și/sau stagiu derulate de angajatori pentru tineri care au domiciliul sau reşedinţa în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Obiectivele specifice ale proiectului prevăd stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 812 tineri NEETs șomeri și oferire de sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 88 tineri NEETs șomeri, absolvenții de învățământ superior”.

*Angajatorii vor încasa subvenții de câte 2.250 de lei pentru fiecare ucenic

Subvențiile sunt în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar. Tânărul NEET este “persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională”. Pentru subvenţionarea programelor de ucenicie la locul de muncă, trebuie îndeplinită condiţia menţionată în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, respectiv aceea că persoana din grupul ţintă să nu deţină o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. În ceea ce priveşte subvenţionarea programelor de stagiu pentru tinerii NEET absolvenţi de învăţământ superior, potrivit Legii nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învăţământ superior, trebuie îndeplinită condiţia ca persoana din grupul ţintă să nu fi desfăşurat activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii. Proiectul va fi implementat cu sprijinul a 21 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă din cele 4 regiuni eligibile, conform cererii de finanțare, respectiv Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest (Arad,Caraş-Severin, Hunedoara,Timiş). Bugetul total al proiectului este de 38.629.300,79 lei, din care 5.794.395,11 lei finanţare naţională și 32.834.905,68 lei finanţare externă nerambursabilă. Perioada de implementare este 19 februarie 2018 – 18 februarie 2021.
V. ANDRIEȘ