Primăria Grumăzeşti caută secretar licenţiat, cu studii de masterat şi atestat PC

21/09/2018

Ieri, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a dat startul înscrierilor pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Grumăzeşti, din judeţul Neamţ. Persoanele care îndeplinesc toate criteriile stabilite pentru a putea sta în dreapta primarului se pot înscrie la examen până la data de 9 octombrie, la sediul Agenţiei. Proba scrisă a concursului este programată pentru data de 22 octombrie.

Sunt acceptate în concurs numai persoanele cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.
Numai în cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine: persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;  persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
Secretarul este un funcţionar foarte important în cadrul unei primării, pentru că el este cel care, printre altele, avizeaza, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; participă la şedinţele consiliului local; asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei locale de fond funciar
Geanina NICORESCU