Subvenția pentru pajiști

22/04/2018

*Buruienile care lasă fermierii fără bani!
*APIA Neamț verifică starea pășunelor
* În județ, 110.375 ha de pășuni și fânețe
Fermierii nemțeni au de respectat condițiile specifice ca să primească subvenția pentru pajiști și fânețe. Ne referim la eliminarea buruienilor nedorite, unele chiar foarte toxice pentru animale, de pe acele suprafețe. Dacă nu fac asta, pierd banii! În județ avem 110.375 ha de pășuni și fânețe naturale, iar APIA Neamț verifică starea pășunelor și fânețelor, dacă au fost eliminate aceste plante.
*Lista neagră…
Cucuta creşte peste tot, de la şes până la munte. Toate părţile plantei, în stare verde sau uscată, sunt toxice pentru animale şi om, având efect paralitic asupra sistemului nervos, putând cauza moartea, prin ingerare. Planta trebuie distrusă cu sapa sau prin stropire cu erbicide.
Ciulinul este o buruiană periculoasă, deoarece se dezvoltă rapid, sufocând vegetaţia. Planta trebuie distrusă înainte de a emite tulpini, fie prin stropire cu erbicide, fie cu sapa, prin tăiere sub colet, pentru a nu regenera. Dacă au apărut inflorescenţele, acestea trebuie tăiate şi arse, întrucât seminţele se răspândesc ușor la câţiva kilometri distanţă.
Scaiul dracului creşte îndeosebi pe păşuni uscate. Datorită ţepilor, animalele nu pot paşte iarba din imediata apropiere. Planta trebuie distrusă cu sapa sau prin erbicidare. Dacă plantele au ajuns la maturitate, trebuie arse, pentru a le distruge semințele.
Brusturele împiedică dezvoltarea altor specii cu valoare furajeră, sufocând vegetaţia. Ciulinii săi se agaţă foarte uşor de blana animalelor, de îmbrăcăminte ori alte materiale textile, facilitând răspândirea plantei la distanţe mari.Depreciază calitatea lânii, creând probleme mari la prelucrarea acesteia. Creşte peste tot, fiind rezistent la secetă şi temperaturi extreme.
Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, înainte de a emite tulpini, prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin tăiere sub colet pentru a nu regenera.
Laptele câinelui, întreaga plantă este toxică, atât în stare verde, cât şi uscată. Se înmulţeşte mai mult prin rizomi. Sucul lăptos conţinut în frunze şi tupini provoacă iritaţii grave la contactul cu pielea. Cauzează inflamaţii, însoţite de purgaţii şi sângerări drastice dacă este consumată de animale. Planta se distruge prin stropire cu erbicide sau cu sapa.
Feriga creşte în colonii întinse la marginea pădurilor, prin poieni şi pajişti, în regiunea montană. Rizomii sunt rezistenţi la foc, prin urmare, arderea nu constituie un mijloc eficace de combatere a acestei buruieni. Planta trebuie distrusă fie prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, pe măsură ce regenerează.
Măcrișul mărunt creşte pe pajiştile umede, pe soluri sărace, nisipoase. Conţine oxalaţi ce conferă toxicitate plantei dacă este consumată de animale în cantitate mare, concretizată prin manifestari nervoase, iritaţie gastro-intestinală şi tulburări renale. Cabalinele sunt foarte sensibile, moartea putând surveni la 2-3 ore de la consumul unei cantităţi mari de măcriş. Planta se combate prin stropire cu erbicide sau prin distrugerea rizomului. persistent.
Cornuții constituie o problemă pe pajişti prin faptul că plantele tinere sunt toxice pentru taurine, cai şi porci, iar fructele se agaţă uşor de blana animalelor, îndeosebi a oilor şi creează probleme la prelucrarea lânii, depreciindu-i calitatea.
Se combate prin stropire cu erbicide, sau prin tăiere cu sapa, după care trebuie arsă, pentru distrugerea fructelor şi seminţelor.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU