Se apropie termenul- limită pentru înscrierea asistenților la examenul care le poate mări leafa

20/10/2018

Asistenții medicali, moașele, surorile medicale și oficianții medicali mai au la dispoziție doar două zile pentru a se înscrie la examenul care le deschide calea spre o leafă mai consistentă. Sesiunea 2018 a examenului de grad principal este organizată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene, și este programată pentru zilele de 1 și 2 noiembrie 2018. Înscrierile au demarat pe 8 octombrie și se încheie la data 23 octombrie. Pe specialități, la data de 1 noiembrie intră în examen asistenţii medicali generalişti, surorile medicale și oficianţii medicali, iar pe 2 noiembrie vor susține examenul asistenţii medicali de pe alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti. Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant. La înscriere candidatul depune un dosar, care conține cererea de înscriere, cu datele de contact; declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR; copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului; copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; copia atestatului de echivalare, după caz; în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România; De asemenea, trebuie depusă o adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical și asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat.

Geanina NICORESCU