Se apropie termenul- limită pentru înscrierea asistenților la examenul care le poate mări leafa

20/10/2018

Asistenții medicali, moașele, surorile medicale și oficianții medicali mai au la dispoziție doar două zile pentru a se înscrie la examenul care le deschide calea spre o leafă mai consistentă. Sesiunea 2018 a examenului de grad principal este organizată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene, și este programată pentru zilele de 1 și 2 noiembrie 2018. Înscrierile au demarat pe 8 octombrie și se încheie la data 23 octombrie. Pe specialități, la data de 1 noiembrie intră în examen asistenţii medicali generalişti, surorile medicale și oficianţii medicali, iar pe 2 noiembrie vor susține examenul asistenţii medicali de pe alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti. Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant. La înscriere candidatul depune un dosar, care conține cererea de înscriere, cu datele de contact; declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR; copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului; copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; copia atestatului de echivalare, după caz; în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România; De asemenea, trebuie depusă o adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical și asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat.

Geanina NICORESCU

Lasa un comentariu