Legea Muntelui, adoptată în Parlament

28/06/2018

*Subvenții noi și multe facilități pentru fermierii montani
*Alocare financiară de un miliard de euro, timp de 10 ani
*„Primă de munte” pentru specialiștii din această zonă
Legea Muntelui, adoptată în Parlament, aduce noi subvenții și ajutoare pentru fermierii montani, dar și facilități fiscale importante. Zona montană nemțenă deține 261.349 ha de pădure, pășuni și fânețe naturale pe 65.150 ha și 12.685 ha terenuri arabile.
*Sprijin financiar și material pentru fermierii montani
Legea prevede sprijinirea financiară și materială pentru constituirea și dezvoltarea formelor asociative în zona montană a producătorilor și procesatorilor agricoli în vederea comercializării produselor cu impact semnificativ din punct de vedere economic, social și de mediu. Asociațiile de producători vor primi sprijin financiar și material pentru a avea acces pe piețe, în vederea promovării și desfacerii produselor montane.
Legea Muntelui are în vedere și finanțarea investițiilor integrate în scopul dezvoltării, modernizării și rentabilizării exploatațiilor agricole, adăposturi pentru animale, achiziționarea de utilaje și echipamente de lucru, înființării și dezvoltării de cooperative agricole, în vederea promovării și valorificării produselor montane.
Subvenționarea achizițiilor animalelor de rasă productive care se adaptează ușor condițiilor existente, climă, pantă, altitudine, substrat geologic, în zona montană.
Legea vizează sprijinirea agricultorilor care practică transhumanța, dar și
a producătorilor pentru îmbunătățirea producției și a caracteristicilor nutriționale ale furajelor.
De interes pentru fermierii montani este și sprijinirea proiectelor de infrastructură la scară mică, în scopul întreținerii și conservării pășunilor montane, dar și în favoarea agricultorilor individuali sau asociați.
* Centre de colactare a laptelui și abatoare
Va fi încurajată producția de lapte din zona montană pentru a permite fermierilor să obțină venituri adecvate, menite să le asigure un trai decent și să împiedice migrarea populației. Legea prevede înființarea de centre de colectare, și puncte de sacrificare a animalelor, precum și a unor unități de procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lână, piei de animale, lemn precum și dotarea acestora pentru valorificarea integrală a producției. Sprijinirea Producătorii și procesatorii vor fi sprijiniți în promovarea produselor certificate ca: produs montan, produs tradițional, produs ecologic, precum și a celor certificate la nivel european.
*Facilității pentru tinerii fermieri montani
Familiile tinere de agricultori de munte care își întemeiază gospodării și cresc animale sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din aceastea în anii următori.
Fermierii ce dețin animale pot primi gratuit material lemnos pentru construirea de adăposturi și anexe gospodărești.
Specialiştii agricoli, medicii, profesorii tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc în sate montane aflate la peste 20 km distanţă faţă de un oraş beneficiază de o „primă de munte”, echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază. Învăţătorii de la sate sau cătune montane izolate beneficiază de o „primă de munte” echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază.
Legea muntelui prevede acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune sau gospodării izolate, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora.

< Articolul anterior
Farmacia verde: sânzienele

Lasa un comentariu