De ieri a intrat în vigoare măsura achitării a jumătate din amendă în 15 zile

25/08/2018

Polițiștii nemțeni au emis un comunicat prin care anunță șoferii despre intrarea în vigoare, la 24 august, a modificării legislative care prevede posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării proce- sului-verbal, a jumătate din min- imul amenzii prevăzute de actul normativ. “Începând cu data de 24 august, va intra în vigoare Legea nr. 203/2018 privind măsuri de efici- entizare a achitării amenzilor contravenționale care modifică și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, dar și O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Astfel, printre noutăți, se numără posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării proce- sului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normative”, au precizat reprezentanții IPJ Neamț. De asemenea, dacă agentul con- statator aplică sancțiunea, iar con- travenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contra- venientului, iar acesta va semna de primire. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau refuză să sem- neze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii prin postă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliu sau la sediul contravenientului. Noua lege mai prevede posibil- itatea contravenientului de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibili- tate. “Aducem în atenție opiniei pub- lice că art. 19 din Legea 203/2018 abrogă prevederile art. 109, alin. 6, din O.U.G. 195/2002 potrivit căruia contravenientul putea achi- ta pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzilor contravenționale în cuantum de până la 20 de puncte amendă și alin. 7 din același act normativ, conform căruia agentul constata- tor elibera contravenientului chitanța reprezentând contraval- oare amenzii”, mai precizează IPJ Neamț.
Geanina NICORESCU