Generații de elită la lansarea oficială a Asociației Alumni Colegiul Național „Petru Rareș“

12/09/2016

rares1Asociația Alumni Colegiul Național „Petru Rareș“ a avut deschiderea oficială în seara de 9 septembrie, reușind să reunească zeci de absolvenți ai generațiilor mai vechi și mai noi, dar și profesori ai acestora, care le-au șlefuit mințile și caracterele. Manifestarea a avut loc în sala de festivități a Colegiului Național „Petru Rareș“ din Piatra Neamț și s-a bucurat de prezența viceprimarului Georgeta Luminița Vîrlan, fost director și absolvent al acestei prestigioase școli. De altfel, dumneaei se numără printre cei 8 membri fondatori ai Asociației Alumni, alături de Raluca Bârzu, Alexandru Filimon, Octavian Ioan Motaș, Florin Preda, Dinu Gabriel Ghirică, Carmen Mareș și Mirela Cristina Grigori, după exemplul altor asociații din străinătate de tip alumni, care-și propun să ajute noile generații.

Scopul principal al acestei asociații este acela de a susține interesele generale ale elevilor Colegiului National „Petru Rareș“ Piatra Neamț, prin consolidarea relațiilor de colaborare dintre absolvenți ai diferitelor promoții ale liceului, de a promova relațiile de colaborare dintre profesori, absolvenții săi și mediul socio-economic pentru dezvoltarea unui mediu cultural-educativ performant.

În aplauzele publicului, au luat cuvântul profesorul de matematică Gheorghe Dumitreasa, care a felicitat organizatorii pentru inițiativa de a ajuta Colegiul Rareș și a-l „conecta“ cu lumea întreagă, profesoara de fizică Sanda Spiridon – care a subliniat că absolvenții de Rareș fac cinste școlii oriunde se găsesc, în Australia, SUA, Europa, culminând cu discursul profesoarei Georgeta Luminița Vîrlan, cea care a subliniat că „Rareșul reprezintă o adevărată emblemă a comunității, o bucată de suflet pe care fiecare dintre noi o poartă indiferent unde mergem și indiferent pe ce drum am pornit la un moment dat și unde am ajuns“.

Manifestarea a continuat cu premierea celor două absolvente care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an, fiind vorba despre Corina Hetea și Laura Mihaela Gheoldan.

Cei prezenți au vizionat și un filmuleț cu declarații ale unor absolvenți de „Rareș“ din generații diferite, aflați, acum, peste hotare.

Alexandru Filimon, membru fondator, ne-a declarat că scopul și obiectivele Asociației sunt, printre altele, organizarea de reuniuni și întâlniri periodice între absolvenții din diferite promoții la care vor fi invitați profesori, elevi și oameni de succes din companii importante; crearea și dezvoltarea unei baze de date cu informații despre absolvenți în vederea urmăririi traseului profesional, inserției pe piața muncii, cunoașterii preocupărilor acestora, asigurării sprijinului reciproc, a reprezentării intereselor comune în relațiile cu diversele organisme tehnico-științifice, asociații, instituții guvernamentale și neguvernamentale la nivel național sau internațional; crearea și dezvoltarea unui web-site care să faciliteze contactul între absolvenți, crearea și dezvoltarea de servicii de informare on-line; organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii și mese rotunde pentru realizarea obiectivelor Asociației; promovarea elementelor de progres tehnic și științific în domeniile specifice Colegiului Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț, prin editarea și difuzarea de materiale informative (cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice, filme documentare), prin susținerea de prelegeri, organizarea de manifestări științifice (workshop-uri, simpozioane, conferințe), cu caracter național și internațional; organizarea de programe de formare profesională continuă; sprijinirea membrilor Asociației pentru dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale, științifice și manageriale, promovarea de programe și proiecte; sprijinirea elevilor și a proaspeților absolvenți în a se pregăti pentru carieră prin activități de mentorat, prin asigurarea de stagii de practică, internship, documentare, prin organizarea de vizite și excursii de studii, acordarea de consultanță și consiliere privind dezvoltarea carierei; încurajarea excelenței în educație prin acordarea de premii, burse sau altor forme de sprijin pentru elevii, absolvenții sau cadrele didactice care au performanțe deosebite; realizarea, distribuirea și comercializarea unor materiale promoționale personalizate, dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.

Geanina NICORESCU