TUPILAȚI: Bani europeni în Ținutul Răzeșilor

23/09/2016

tina-tupilati-foto-1 tina-tupilati-foto-2 tina-tupilati-foto-3 tina-tupilati-foto-primar*Proiect implementat: 2,5 milioane de euro pentru asfaltare drum, after school, modernizare cămin cultural și muzeu sătesc, achiziționare utilaj multifuncțional *Proiect nou depus: un milion de euro pentru asfaltarea a 5,5 km de drum comunal *Se mai lucrează la două proiecte europene pentru o piață agroalimentară și un târg de animale moderne *În derulare, mai multe investiții de interes public pentru modernizarea drumurilor comunale și sătești, alimentare cu apă și canalizare

*O comună cu istorie aparte și un viitor promițător

Comuna Tupilați are o istorie aparte, cu un viitor promițător. Ne-a asigurat de asta primarul Petru Gherghel. Dar numai după ce am trecut în revistă mai multe investiții de interes public. Unele deja realizate și date în folosință, altele în derulare, dar și proiectele de perspectivă. Toate au un numitor comun: sunt ctitorite ori urmează a fi clădite pe bani europeni.

Comuna Tupilați are, din vechime, un punct de referință, loc de popas la vestitul Han al Ancuței, situat la întretăierea vechilor drumuri comerciale.

Numele comunei se trage de la poziția ascunsă a satului, între coline, păduri și de la faptul că, zice legenda, în lupta eroică cu turcii a lui Ștefan cel Mare de la Valea Albă-Războieni, domnitorul și-a aranjat străjerii ascunși, adică stând tupilați între dealuri. Comuna Tupilați are în componență satele Tupilați, Arămoaia, Totoiești și Hanu Ancuței.

Satul Arămoaia are cea mai veche atestare, fiind trecut pe o hartă strategică de pe timpul lui Ștefan cel Mare, însă cea mai veche atestare a satului este din vremea lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Despre satul Totoiești știrile sunt puține. O legendă, tot așa, din timpul imemorial al lui Ștefan cel Mare, spune că atunci când unul dintre oșteni, rănit, a fost ajuns din urmă de cei care acopereau retragerea, a fost întrebat: „Tot tu ești?“ Acel oștean ar fi rămas pe acele locuri întemeind așezarea Totoiești. Numele satului Totoiești este pomenit și în „Descrierea Moldovei“ de Dimitrie Cantemir, ca unul din cele mai vechi nume moldovenești.

Sunt fapte din istoria trecută a acestei străvechi așezări, poate mai puțin cunoscute chiar și de unii localnici…

*Bani europeni în drum spre Tupilați

Când ne referim la banii europeni, primarul Petru Gherghel nu se încurcă în vorbe. Vine imediat să ne argumenteze cu fapte. Concret, este vizată implementarea proiectului integrat de 2,5 milioane euro, cu finanțare europeană integral nerambursabilă. Cu respectivii bani europeni s-a asfaltat un drum pe lungimea de 7,5 km, la care s-au betonat și șanțurile riverane. S-a construit centrul social de zi pentru elevi tip after school, care este dotat cu tot ceea ce este necesar, fiind acum frecventat de copii proveniți din familiile defavorizate. Au fost reabilitate căminul cultural și muzeul sătesc, s-au făcut și dotările pentru activitățile specifice organizate aici. Tot cu fonduri europene au fost achiziționate și două utilaje multifuncționale, folosite la realizarea lucrărilor de interes public în comună, precum și la întreținerea drumurilor ori la deszăpeziri. Oamenii sunt foarte mulțumiți de aceste investiții, mai ales că s-au făcut lucrări de foarte bună calitate, se pot vedea și acum, după 5 ani nu a apărut nici o fisură.

Acum, primarul Gherghel a mai „comis“ ceva asemănător. „Am depus proiectul pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru modernizarea drumurilor care duc spre exploatații agricole. Proiect care este declarat eligibil la finanțarea europeană, urmează verificările de rutină din teren, care vor avea loc zilele acestea. Valoarea totală a proiectului este de un milion de euro, bani europeni pe care îi vom folosi pentru asfaltarea drumului spre Hanul Ancuței pe o distanță de 5,5 km. În acea zonă avem și mult teren agricol, peste 800 hectare. Practic, rezolvăm concomitent două probleme: condiții mai bune pentru traficul rutier, dar și pentru transportul recoltelor din câmp“, a declarat edilul de Tupilați.

*Ținutul Răzeșilor, o nouă istorie

Inițial, comuna Tupilați făcea parte din Grupul de Acțiune Locală „Ștefan cel Mare“, entități prin care se derulează fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Între timp, a apărut și o nouă oportunitate pentru a accesarea fondurilor europene. Este vorba despre GAL „Ținutul Răzeșilor“, nou înființat și care include comunele dinspre Târgu Neamț, cu oraș tot. Președintele acestui GAL este primarul Petru Gherghel, care ne-a prezentat stadiu în care s-a ajuns cu GAL-ul, după ce s-au obținut recunoașterea și autorizarea sa după tot tipicul legal.

GAL „Ținutul Răzeșilor“ se află acum în faza elaborării strategiilor de dezvoltare locală, în baza propunerilor venite din partea comunelor componente. Primarul Petru Gherghel a cerut să fie inclusă în această strategie două proiecte de interes local și regional, care vor fi realizate pe amplasamentul vestitului obor de animale din Tupilați, vestit cândva în toată Moldova. Cele două proiecte de acum vizează înființarea unei piețe agroalimentare și a unui târg de animale modern.

*Investiții pe bani românești

Pe bani românești, în plan este prinsă realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. „Avem finalizat studiul de fezabilitate pentru aducțiune de apă potabilă și sistem de canalizare, va fi o rețea de 8 km care va străbate comuna Tupilați. Documentația am depus-o la Ministerul Dezvoltării, sperăm să obținem finanțare. Va fi o investiție multianuală, se va lucra în paralel la alimentarea cu apă și la canalizare. Noi am prognozat că va dura 3 ani, dar vrem ca toate lucrările de la apă și canal să fie finalizate în doi ani“, ne-a declarat edilul de Tupilați.

Tot acum sunt în derulare alte două proiecte cu finanțare guvernamentală pentru asfaltarea drumului comunal Totoiești-Arămoaia-Tupilați și pentru modernizarea drumurilor sătești în localitatea Tupilați.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU