Să ne cunoaștem trecutul: 559 de ani de la atestarea documentară a comunei Hangu

13/02/2017

 

 

Se împlinesc, în luna februarie, 559 de ani de la prima atestare documentară a comunei Hangu, adevărat leagăn al spiritualității nemțene, care a dat județului Neamț și țării personalități precum istoricul Constantin Matasă, întemeietor al Muzeului de Istorie din Piatra Neamț, compozitorul, dirijorul, profesorul, folcloristul și muzicologul Gavriil Galinescu sau învățătorul Teoctist Galinescu, fondator și președinte de onoare al Fundației Culturale „Gavriil Galinescu“ și inițiatorul publicației locale „Țara Hangului“.

Documentul care atestă „nașterea“ comunei Hangu a fost descoperit în arhivele din Iași, de către reputatul profesor de istorie Gheorghe Drugă. Este vorba de un act emis de Cancelaria domnitorului Ștefan cel Mare, care poartă data de 13 februarie 1458 și pe care îl redăm integral:

„Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan voievod, domn al Țării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a binevoit Domnia mea, cu bună voința noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu gândul nostru bun ca să întărim biserica noastră și mănăstirea noastră de la Neamț, unde este hramul «Sfânta Înălțare», și am dat și am întărit mănăstirii noastre de la Neamț satul anume Băloșești și mănăstirea de la Hangu, pe vechiul hotar, și doi tătari, anume Oancea cu fiul său Petruș, și femeile lor și copiii lor. Toate acestea mai sus scrise să fie mănăstirii noastre uric, cu tot venitul, neclintit niciodată, în veci.

Iar hotarul acestui sat și al mănăstirii să fie pe vechiul hotar, pe unde au folosit din veac.

Iar la ceasta este credința domniei noastre a mai sus scrisului Ștefan voievod, și credința mitropolitului nostru, Chir Teoctist, și credința boierilor noștri: credința panului Manoil, credința panului Vlaicu, credința panului Petru pârcălab, credința panului Goian vornic, credința panului Știbor, credința panului Toma Cânde, credința panului Iliaș Moruz, credința panului Micu Crai, credința panului Albu, credința panului Ponici, credința panului Lazea Pitic, credința panului Șandru de la Dorohoi, credința panului Hodco, credința panului Sin, credința panului Seaciș spătar, credința panului Stanismir vistier, credința panului Isaia postelnic, credința panului Sberea stolnic, credința panului Boureanu comis și credința tuturor boierilor noștri mari și mici. (…) Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit slugii noastre credincioase, Dobrul logofăt, să scrie și să atârne pecetea noastră la această carte a noastră. La Suceava, în anul 6966 (1458), luna februarie, 13“ (din volumul „Istoria Hangului“, de prof. Gheorghe Drugă, Ed. Cetatea Doamnei, 2007).

De asemenea, după cu arată istoricul Gheorghe Drugă, potrivit unei tradiții locale, după bătălia de la Războieni, pentru refacerea oștirii sale și pentru așteptarea ajutorului din partea lui Matei Corvin, voievodul Ștefan cel Mare s-a retras în această regiune a Hangului, în Poiana Colibița, nu departe de Poiana Teiului.

Irina NASTASIU