Recoltări de probe pentru analize şi la cabinetele medicilor de familie, în anumite condiţii

02/12/2018

În derularea programelor de screening ale Ministerului Sănătății au apărut probleme generate de lipsa autorizației pentru punctele de recoltare de la nivelul cabinetelor medicilor de familie selectate pentru derularea programelor. În aceste condiţii, conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică solicită autorităţii modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății emis în urmă cu 11 ani, care stabileşte aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora. Scopul urmărit este înlăturarea problemelor care au apărut în derularea programelor de screening ale Ministerului Sănătății.
“Este necesară actualizarea reglementărilor existente, în sensul stabilirii modalității prin care laboratoarele desemnate, cu personal specializat, pot efectua recoltarea probelor pentru pacienții testați în cadrul programelor de screening derulate de Ministerul Sănătății, numai pe perioada derulării acestora”, se arată în Referatul de aprobare.
Autorizația sanitară de funcționare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, înființate conform prezentului ordin, își vor înceta valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară sau a programelor de screening derulate de Ministerul Sănătății. Normativul se află, de câteva zile, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Geanina NICORESCU