Certificatul pentru concediu medical, eliberat la data acordării consultaţiei

21/02/2018

Au apărut noi reglementări legislative privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin emis al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii. Astfel, potrivit Ordinului nr.15/2018/1311/2017. Potrivit normativul publicat în Monitorul Oficial luna trecută, asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, dacă îndeplinesc stagiul minim de asigurare şi prezintă adeverinţă de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A. Potrivit noilor Norme, certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu- se numărul necesar de zile de concediu medical. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical “iniţial”. Pentru certificatele medicale “în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune. Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară: în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); pentru perioada de internare în spital; pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped ori chirurg; situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; în caz de carantină; pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice. Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului, cu excepţia situaţiei în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical. La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgenţe medico-chirurgicale neinternate numai de către medicii de specialitate. Stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Geanina NICORESCU