Sunt bani pentru salariile profesorilor până la sfârşitul anului

13/11/2012

* Interviu cu Gabriel Ploscă, preşedintele FSLÎ Neamţ

Rep: De când nu s-a mai încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de sector în învăţământul preuniversitar?

Gabriel Ploscă: Ultimul data din 2004 şi era valabil până în 2007, după care a fost prelungit. Important este că, în sfârşit, a fost semnat şi acest contract este rezultatul negocierilor dintre MECTS şi Federaţia Sindicatelor Libere Învăţământ (FSLÎ), Federaţia Sindicatului Învăţământ „ Spiru Haret” şi Federaţia Educaţiei Naţionale. Apariţia acestui contract este un lucru bun şi cu efecte pozitive pentru toţi membrii noştri de sindicat. Prin acest contract colectiv se reglementează relaţiile de muncă referitoare la timpul de muncă şi cel de odihnă, salarizarea şi alte drepturi salariale, problemele legate de sănătate şi securitate în muncă, contractul individual de muncă, formarea profesională şi alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor.

Rep: Când începe acest contract să producă efecte şi care sunt cele mai importante drepturi câştigate prin semnarea lui?

G.P.: Sunt multe prevederi bune în acest contract colectiv, care este încheiat pe un an de zile, cu posibilitatea de prelungire, şi care a început să producă efecte din 6 noiembrie. Unele prevederi din contract nu o să le putem aplica decât din 1 ianuarie 2013, în condiţiile în care alocarea bugetară pentru educaţie nu va respecta ceea ce scrie în lege, adică 6% din PIB. Dacă ar fi să amintim dintre cele mai importante prevederi, concediul de odihnă pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi de 21 de zile lucrătoare la o vechime de până în 5 ani, de 24 de zile pentru o vechime cuprinsă între 5 şi 15 ani şi de 28 de zile la o vechime de 15 ani. Aici, pentru cei care nu ştiu, trebuie să precizăm că acesta era de maxim 25 de zile, deci s-au mai câştigat 3 zile în plus la concediu pentru aceste categorii de personal. Pentru personalul didactic, concediul de odihnă este reglementat prin Legea Educaţiei Naţionale şi este de 62 de zile lucrătoare, indiferent de vechime. În plus, personalul didactic auxiliar şi nedidactic  beneficiază potrivit contractului de o suplimentare a concediului de odihnă cu 5 până la 10 zile lucrătoare, numărul acestora urmând să fie stabilit în comisia paritară de la nivelul unităţii şcolare.

Rep: Durerea angajaţilor din învăţământ a fost permanent că nu au fost plătiţi după volumul de muncă, oricum greu de cuantificat. Ce stabileşte acest contract în privinţa salarizării?

G.P.: MECTS s-a obligat ca împreună cu cele trei federaţii semnatare ale contractului să elaboreze şi să înainteze guvernului, până la 1 iulie anul viitor, un proiect de lege pentru salarizarea personalului din învăţământ, care să ţină seama de importanţa socială a acestei categorii profesionale. Dar, pentru că vorbim despre drepturi salariale, pe lângă salariul de bază personalul din învăţământ mai primeşte un premiu anual (al treisprezecelea salariu –n.r.), un premiu lunar de 2% din fondul de salariu, care se acordă însă pe baza unor criterii stabilite de comisia paritară a şcolii, prima de instalare şi multe alte sporuri. Pentru personalul didactic auxiliar am recâştigat gradaţia de merit şi sporul de stabiliate de care nu mai beneficia. În contract a fost cuprinsă şi decontarea navetei pentru tot personalul din învăţământ, care este o mare problemă. Printre alte drepturi, vorbim şi de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi tratament.

Rep: Ce consideraţi că trebuie să mai ştie angajaţii din învăţământ legat de acest contract?

G.P.: Important ar mai fi faptul că în anexa la contract se găseşte modelul contractului individual de muncă, precum şi regulamentul cadru pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare. În momentul de faţă, membrii noştri de sindicat trebuie să ştie că încercăm ca pe baza acestui contract la nivel de sector să negociem un contract colectiv cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ şi pe baza acestuia să se încheie contractul individual de muncă. Tot în anexa contractului colectiv avem modele pentru protocoale ce trebuie încheiate cu prefectura, consiliul judeţean şi consiliul local, pentru că ISJ nu este ordonator de credite.

Rep: O veste bună pentru colegii dumneavoastră despre salarii?

G.P.: Există banii necesari achitării salariilor până la sfârşitul anului, lucru confirmat din discuţiile cu doamna trezorier Stan. Îi şi mulţumim doamnei pentru amabilitatea de a ne transmite aceste date, care iată constituie o veste bună pentru colegi. Vor mai apărea situaţii în care o şcoală va primi mai mulţi bani decât are nevoie pentru salarii şi o alta mai puţini, însă aceste lucruri s-au reglat mereu prin compensări şi am convingerea că nu vor fi nici un fel de probleme.