Premiul Fiscului pentru bonul fiscal cu valoarea de 821 lei, emis pe 18 noiembrie 2017

19/12/2017

Bonurile fiscale emise în data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei au fost desemnate câştigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminică. La extragerea din 17 decembrie au participat bonurile fiscale emise între 1 şi 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei şi vor fi acordate cel mult 100 de premii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finaţelor Publice, selecţia câştigătorilor este realizată în două etape. Duminică, 17 decembrie, a fost organizată prima etapă, respectiv extragerea bilelor care au determinat ziua emiterii şi valoarea bonurilor câştigătoare, iar după centralizare, dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maximum 100 de bonuri câştigătoare. În judeţul Neamţ nu s-a mai câştigat de patru luni. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al C.N. ‘Loteria Română’ (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Nemţenii care au acasă un bon câştigător pot depune cerea de revendicare cu încadrare în 30 de zile din data următoare extragerii, adică din 18 decembrie. Posesorii bonurilor câştigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate şi o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF. Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. La extragerile ocazionale, organizate cu diferite ocazii şi sărbători, participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale. Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999; are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă; a fost emis în ziua extrasă; nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.
Geanina NICORESCU