Silicea cristalină a provocat dureri de cap mai multor angajatori

19/12/2017

ITM Neamţ au identificat probleme majore, printre care neefectuarea măsuratorilor pentru a evalua nivelul expunerii la silice cristalină Au fost aplicate 9 sancţiuni
Inspectorii teritoriali de muncă Neamţ au desfăşurat, pe parcurul lunii trecute, Actiunea de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conţinut de silice cristalină. Silicoza este o boală pulmonară cauzată de inhalarea îndelungată a pulberilor de silice, atrag atenţia specialiştii. Efectele asupra sănătăţii ale silicei cristaline sunt legate de fracţiunea de praf respirabilă, care pătrunde adânc în plămâni. Expunerea prelungită la niveluri ridicate de praf face dificilă curăţarea prafului din plămâni. Obiectivele principale ale campaniei derulate de ITM Neamţ au fost prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea lucrătorilor la silice cristalină, monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la silice cristalină şi respectarea Directivei Europene privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă. Totodată, inspectorii au urmărit centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a regulamentelor europene specifice. Acţiunea a fost, practic, demarată în aprilie anul acesta, punctual terminus fiind decembrie 2017. În primă fază, în perioada iunie-iulie 2017, etapa I de controale propriu zise; în luna octombrie 2017, verificarea realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control cu ocazia controalelor din etapa 1; raportarea rezultatelor din etapa II. Înjudeţul Neamţ au fost controlaţi un număr de 6 angajatori, cu 34 lucrători. S-au constatat un număr de 9 deficienţe pentru care s-au dispus 9 măsuri de remediere. Deficienţele în domeniul securității și sănătații în muncă au fost următoarele: angajatorul nu a efectuat măsuratori pentru a evalua nivelul expunerii la silice cristalină în relație cu valorile limita de expunere; angajatorul nu a evaluat riscurile generate de silicea cristalină; angajatorul nu a luat măsuri pentru desemnarea și instruirea corespunzătoare a lucrătorului responsabil pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare. ITM Neamţ a derulat, în ultima lună, şi o Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplicării Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum sunt transpuse în legislaţia naţională Obiectivele Campaniei au fost identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; controlul privind respectarea timpului de munca și de odihna; determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată și completată, ale HG nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților in ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de munca cât și al securității și sănătății în muncă; verificarea modului de utilizare și întreținere a echipamentelor de muncă destinate transportului rutier de marfă și persoane; diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care deriva din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate in domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă; eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
Geanina NICORESCU