Nemțenii dețin 138.657 de vehicule

19/04/2017

*În primele 3 luni din 2017, la Compartimentul de Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere au fost efectuate 504 operațiuni de radiere *Tot în perioada analizată, lucrătorii instituției amintite au înscris 7.435 de vehicule

La sfârșitul lunii martie 2017, parcul auto din județul Neamț era format din 138.657 de vehicule. Conform datelor statistice oferite de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, în primele 3 luni din 2017, lucrătorii Compartimentului Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere au înregistrat 7.435 de vehicule. Tot în perioada analizată, la SPCRPCIV Neamț au fost efectuate 504 operațiuni de radiere, atât în baza manuală, cât și în cea automată. Lucrătorii instituției au mai verificat și primit documente pentru atribuirea a 4.734 de numere provizorii și au trimis la DRPCIV 41 de dosare de înmatriculare pentru verificare în cazul deținătorilor de mașini care n-au putut prezenta în original documentele de înmatriculare străine. Au fost furnizate date și primite documente pentru pierderea a 109 certificate de înmatriculare și 84 de cărți de identitate a vehiculelor. În același timp, au fost valorificate 21.235 de plăci cu numere de înmatriculare, din care 21.120 de tip A, 57 tip B și 58 de tip C, pentru care s-au încasat 636.857 de lei. Au mai fost primite și soluționate în termenul legal 775 de adrese, 609 fiind de la persoane fizice, iar restul de la instituții și persoane juridice.
„Având în vedere prevederile Legii Nr.1 din 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, începând cu data de 1 februarie 2017, la dosarele de înmatriculare nu a mai fost necesară atașarea chitanțelor reprezentând dovada achitării timbrului de mediu, respectiv a taxei de înmatriculare, lucru care a dus la o creștere semnificativă, respectiv 3.391 a vehiculelor înmatriculate în trimestrul întâi din 2017, față de aceeași perioadă a anului trecut. Anticipându-se această creștere, în vederea soluționării cu celeritate și profesionalism a solicitării cetățenilor, din luna februarie a acestui an, s-a luat măsura suplimentarii cu un ghișeu, la primirea documentelor de înmatriculare. De asemenea, începând cu data de 28 februarie 2017, programarea privind prezentarea la ghișeu în vederea depunerii documentelor de înmatricularea vehiculelor se poate face și online, în acest scop, ghișeul număr 2 este folosit, exclusiv, pentru această activitate“, ne-a declarat comisarul șef de poliție Lucian Rusu, șeful SPCRPCIV Neamț.

V. ANDRIEȘ