Idei de afaceri: păduri noi pe bani europeni

11/08/2016

Tina-Păduri noi*Se acordă finanțare și pentru perdele forestiere *Suma maximă alocată: 7 milioane de euro

 Fermierii nemțeni pot să acceseze fonduri europene pentru înființarea de perdele forestiere sau pentru împădurirea unor suprafețe agricole și neagricole. Suma maximă alocată este de 7 milioane de euro, fonduri europene integral nerambursabil. Scopul ajutorului îl reprezintă sprijinirea financiară a deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole, dar și a formelor asociative ale acestora, pentru împădurirea unor suprafețe de teren și pentru înființarea de perdele forestiere pe terenuri agricole și neagricole.

*Condiții de finanțare

Banii europeni se dau pentru trupurile de pădure de pe terenurile agricole și neagricole, acele suprafețe din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiționalitate relevante.

Fonduri europene se alocă și pentru înființarea de perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole.

*Bani pentru înființare și întreținerea pădurilor

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri, lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief câmpie, deal, munte și cele două categorii de teren agricol și neagricol.
Sunt acoperite și costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief, acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani.
Se decontează și costurile pentru cele trei tipuri de forme de relief aferente a două lucrări de îngrijire a arboretelor, dar și costurile aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației. Bani europeni se dau și pentru acoperirea costurilor pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreținere a plantației din cursul primului an de împădurire. Sunt plătite lucrările de întreținere a plantației în anul 1 pentru suprafața plantației neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici

*Valoarea proiectelor

Valoarea maximă alocată, care înglobează toate costurile de finanțare, este de 7.000.000 de euro. Beneficiarii depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a solicitărilor de sprijin financiar european. Lucrările de împădurire se execută în baza proiectelor tehnice specifice realizării de trupurilor de pădure și de perdele forestiere de protecție, elaborate de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere pot demara numai după încheierea contractului de finanțare încheiat între APIA și beneficiar, care se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanțare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU