Nemțenii care închiriază camere turiștilor au scadență pentru plata impozitului

07/11/2016

A doua tranșă din impozitul pe veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințele proprietate personală are termen scadent în luna noiembrie 2016.

Nemțenii care desfășoară această activitate sunt obligați, potrivit art. 85 din Legea 227/2015, să achite până la data de 25 noiembrie 2016 a doua tranșă din plata anticipată a impozitului pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Este vorba despre nemțenii care dețin în locuințe și oferă spre închiriere turiștilor de la una până la cinci camere, inclusiv, potrivit Administrației Finanțelor Publice Neamț.

*Formularul 394 completat în totalitate

De menționat că printre noutățile declarative obligatorii introduse este cea referitoare la completarea integrală a formularului 394, începând cu luna octombrie a acestui an. Termenul de depunere a formularului pentru luna octombrie este data de 30 noiembrie 2016, dată până la care contribuabilii nemțeni trebuie să completeze toate secțiunile din declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestru etc.), perioada de raportare fiind cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015.

Completarea și depunerea formularului 394 este obligatorie, chiar până la data de 30 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul), chiar dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației.

Declarația trebuie să cuprindă toate operațiunile de livrări sau achiziții de bunuri efectuate către și de la contribuabili, inclusiv plătitori sau neplătitori de TVA, atât persoane fizice, dar și persoane juridice.

Formularul 394 se depune de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) din Codul fiscal, de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. (C.I.)

Urmatorul articol >
Sănătate de Piatra