Medicii de familie ameninţă că, din 3 ianuarie, vor oferi consultaţii numai contra cost

23/12/2017

La mai bine de o lună de când au purtat discuţii cu factorii de decizie, medicii de familie constată că principalele revendicări ale lor nu şi-au găsit rezolvarea, “cu excepția unor minime cosmetizări ale proiectului de Contractcadru viitor”, astfel încât au anunţat, prin liderii lor, că, din 3 ianuarie 2018, nu vor mai fi încontract cu CAS şi vor acorda consultaţii numai contra cost sau, care va dori, benevol. “Rezultatele discuțiilor purtate în ultima lună sunt doar promisiuni, amânări, prevederi echivoce, propuneri rămase în analiză și refuzuri nejustificate ale propunerilor organizațiilor medicilor de familie. În locul unei creșteri a procentului alocat asistenței medicale primare de la 5.77% la 10% din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, administrat de CNAS, proiectul de buget pentru anul 2018 aflat în acest moment în dezbatere în Parlamentul României, prevede o stagnare la 5.8% ! Cei responsabili de reglementările din sistemul de sănătate şi de asigurarea unei finanţări corecte a segmentului de asistenţă medicală primară dovedesc o disponibilitatea extrem de redusă de a modifica ceva consistent. Se constată la propriu că autoritatea Prim-Ministrului României este sfidată de funcţionărimimea unui sistem inert şi rigid, incapabil de ameliorări de substanţă! Deşi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public de sănătate, CNAS, Guvernul şi Parlamentul României aleg să ignore soarta a peste 25 000 de medici şi asistenți medicali care oferă servicii medicale întregii populaţii a României. De aceea, organismele reprezentative ale medicilor de familie, parteneri în Coaliția Solidari pentru Sănătate consideră această atitudine o jignire majoră adusă pacienților și profesioniştilor din medicina familiei”, a transmis , printr-un comunicat, Societatea Națională de Medicină Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie. Desigur, în judeţul Neamţ, la fel ca oriunde în ţară, fiecare medic va acţiona, de fapt, aşa cum va dori, pentru că doctorii sunt constituiţi în societăţi individuale şi fiecare poate sau nu încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ieri, la o zi după ce medicii de familie au ieşit la rampă cu această declaraţie, atât preşedintele CNAS cât şi ministrul Sănătăţii au emis propriile communicate. Casa de Sănătate solicită responsabilitate din partea medicilor de familie CNAS consideră regretabilă decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală primară aflate deja în derulare cu casele de asigurări de sănătate. În opinia CNAS, interesul pacienţilor este primordial, iar anunţarea unei asemenea intenţii, ca mijloc de presiune în cursul unor negocieri, induce nelinişti nejustificate practic întregii populaţii a României. “Conducerea instituţiei a avut mai multe runde de discuţii cu reprezentanţii medicilor de familie, în urma cărora sau convenit numeroase modificări ale proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018. Totodată, proiectul bugetului CNAS pentru anul viitor, aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului, prevede o majorare cu peste 17% a fondurilor alocate asistenţei medicale primare faţă de anul în curs, acesta fiind domeniul de asistenţă medicală cu cea mai mare creştere de finanţare. Conform proiectului, veniturile cabinetelor de medicină de familie vor creşte în medie cu procentul menţionat, urmând să ajungă în total la aproape 2 miliarde lei. Circa 70% din măsurile discutate cu reprezentanţii medicilor de familie au fost incluse în proiectul noului Contract- cadru”, a transmis, la rându-i, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. CNAS a subliniat că va căuta căi de soluţionare şi a propunerilor rămase încă în acest moment în discuţie, iar pentru acele propuneri care nu ţin de competenţa instituţiei va face demersuri de comunicare interinstituţională. Printre noutăţile prevăzute de proiectul noului Contract-cadru se numără liberul acces al asiguraţilor la medicamente compensate şi investigaţii paraclinice la oricare farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţării, precum şi debirocratizarea procesului de contractare a serviciilor medicale, prin renunţarea completă la documentele pe hârtie. Dealtfel, aproape toate măsurile de debirocratizare discutate au fost incluse în proiectul actului normativ menţionat. „Dialogul este singura cale de rezolvare a problemelor, nu poziţiile de forţă, de aceea îi invităm la responsabilitate pe medicii de familie, astfel încât pacienţii să nu fie lăsaţi să sufere” –a declarat preşedintele CNAS, Laurenţiu Teodor Mihai. “Pacienții sunt cei care au de suferit din cauza acestor blocaje” Ministerul Sănătăţii a urmărit, îndeaproape, discuțiile dintre medicii de familie și conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care au pornit de la premisa că modificările la contractul cadru trebuie să vizeze debirocratizarea și eficientizarea sistemelor informatice. Şi a constatat că, în prezent, dialogul se axează mai mult pe negocieri de ordin financiar. “Ca urmare, încercând să răspundem noilor solicitări primite din partea reprezentanților medicilor de familie, pentru anul viitor este prevăzut ca bugetul pentru medicina de familie să se suplimenteze cu 278 milioane de lei. Consider că numai printr-un parteneriat strâns între medici, autorităţi şi pacienţi se poate realiza reforma în sănătate, iar aici rolul medicului de familie este unul extrem de important. Am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții medicilor de familie și am toată disponibilitatea pentru dialog și colaborare. Din punctul meu de vedere lucrurile se rezolvă numai la masa dialogului. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne gândim la pacienții noștri pentru că toți suntem în slujba lor. Pacienții sunt cei care au de suferit din cauza acestor blocaje”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr.Florian Bodog. Rămâne de văzut dacă discuţiile dintre medicii de familie şi factorii de decizie vor continua până la finele anului, ce promisiuni vor mai fi făcute şi dacă medicii se vor lăsa înduplecaţi, aşa cum au făcut-o, de altfel, de fiecare dată, pentru ca pacienţii să nu aibă de suferit.
Geanina NICORESCU