Cursuri pentru formare în turism

04/08/2014

cursuri formareAu început înscrierile la cursul de calificare pentru ocupaţia de Agent de Turism/Ghid, organizat de Centrul de Formare al Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu începere din luna septembrie 2014.  Cursul este destinat atât calificării personalului din agenţiile de turism, dar şi celor interesaţi să lucreze în cadrul agenţiilor de turism – cu pregătire cel puțin absolvenţi de studii medii, de preferat cu profil economic (turism/servicii), cunoștinţe de limba engleză.

La absolvire sunt eliberate de Certificate de calificare autorizate recunoscute de Ministerul EducţieiMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA) şi avizate de către ANT – Autoritatea Naţională pentru Turism.

Cursul își propune să pregătească din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, viitoarea generație de agenți de turism, capabili să facă faţă noilor provocări cu care se confruntă acest sector.  La finalul acestui curs, absolvenţii pot gestiona în mod independent, eficient şi profesionist, activităţile din fişa postului unui agent de turism.

Cursul teoretic are o durată de cinci zile a câte 8 ore, de regulă în ultima săptămână a fiecăreia din cele nouă luni ale programului de pregătire. Pentru activitatea practică sunt alocate zece zile în fiecare lună, pe baza unui contract de practică cu o agenţie de turism. Orarul final va fi anunţat la începerea perioadei de predare, în luna septembrie. La înscriere cursanţii susţin un test de cunoștinţe de limba engleză, având în vedere că parte din resursele de studiu sunt în limba engleză.

Pentru a veni în sprijinul cursanților sau agențiilor angajatoare, taxa se plătește în tranșe lunare de 175 lei pentru fiecare din cele nouă luni, plus o tranșă în avans, total 1.575 lei , nu se adaugă TVA . Pentru informații suplimentare și cereri de înscriere trebuie accesate adresele: alexandra.mihalache@anat.ro sau office@anat.ro .

 

G. NICORESCU