Conducerea CAS Neamţ nu eliberează adeverinţe de asigurat!

20/01/2018

Acesta este mesajul pe care jr. Elena Nadia Harpa, preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ l-a transmis, ieri, furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu instituţia. Din păcate, încă mai sunt medici care fac exces de zel şi-i trimit pe asiguraţi să bată drumul până la Casa de Sănătate pentru o adeverinţă din care să rezulte fix acelaşi lucru care rezultă prin prezentarea cardului de sănătate: calitatea de asigurat. “Atragem atenția cu privire la faptul că persoanele care au confirmată calitatea de asigurat (inclusiv salariații și pensionarii) și pentru care a fost emis cardul național de asigurări de sănătate, beneficiază de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, decontate din Fondul Național Unic deAsigurări Sociale de Sănătate, fără a fi necesară o dovadă de asigurare de la CAS Neamț. Pentru aceste categorii de persoane NU se eliberează adeverinţă de asigurat de către CAS Neamţ”, a precizat şefa CAS Neamţ. În vederea acordării serviciilor medicale, aceste categorii de persoane trebuie să prezinte următoarele documente: adeverință de salariat ori cupon de pensie şi cardul național de asigurări de sănătate. Există şi alte pârghii pentru a vedea dacă într-adevăr o persoană este asigurată. Pe Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, accesabilă de pe site-ul CAS Neamţ, oricine poate consulta baza de date cu privire la calitatea de asigurat a unei persoane, tastându-i codul numeric personal. CAS Neamţ a postat, pe site-ul propriu, inclusiv informaţii privind procedura pentru deblocare Carduri Naționale de Sănătate. De reţinut că deblocarea cardurilor pentru asigurati se face numai de la furnizorii de servicii medicale sau de la casa de asigurari de sanatate. “Furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CAS Neamț, în situația în care constată că sunt carduri blocate – eroare 15 și carduri invalide – eroare 5 ale asiguraților ce aparțin CAS Neamț, în vederea rezolvării acestor situații, sunt rugați sa ne contacteze telefonic la numărul mentionat in secțiunea date contact – Deblocare carduri & informații carduri”. Menționăm că pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (codul asiguratului), iar pentru cardurile invalide numărul cardului (număr document). Pentru situațiile când asigurații aparțin altor case de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, similar, la telefoanele publicate pe site-urile caselor de asigurări de sănătate respective. Pentru situațiile în care asigurații dețin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, după care, dacă nu s-a reușit identificarea, cardul devine automat blocat și trebuie sunat la CAS. Pentru erorile care nu au putut fi remediate telefonic, titularul cardului sau persoana împuternicită de acesta se va prezenta cu cardul de asigurat şi actul de identitate la sediul CAS Neamț.

Geanina NICORESCU