CAR Pensionari Piatra-Neamț continuă neabătut SPRIJINIREA ȘI AJUTORAREA tuturor membrilor săi

21/04/2019

Așa cum a reieșit și din recenta adunare generală a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamț, anul 2018 a însemnat, pentru această Asociație, o nouă etapă în dezvoltarea economico-financiară a Casei, în creșterea și îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le oferă membrilor săi, în asigurarea protecției sociale a acestora. În anul 2018, CAR Pensionari PiatraNeamț a reușit să acorde ajutoare bănești nerambursabile unui număr de 523 membri confruntați cu situații mai dificile, cu greutăți mai mari din punct de vedere material, financiar, cu calamități naturale, cu nevoia de medicamente, cu spitalizări ș.a. Totodată, celor care au împlinit frumoasele vârste de 80, de 90, de 100 de ani, precum și celor care au aniversat 50 de ani de la căsătorie li s-au acordat recompense bănești. De asemenea, CARP Piatra-Neamț a acordat ajutoare bănești și cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, de Crăciun, de Anul Nou, precum și cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 Octombrie). Tot în cursul anului 2018, un număr de 250 membri ai CARP Piatra-Neamț, care au fost în stațiuni de tratament și de odihnă, cu bilete procurare de la Casa Județeană de Pensii, au primit, la întoarcere, din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamț, compensări ale costului biletelor. Pe parcursul anului 2018, ne-au părăsit pentru totdeauna, plecând pe drumul fără întoarcere, un număr de 589 de membri ai CARP Piatra-Neamț. Urmașii legali ai acestora au primit din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor PiatraNeamț ajutoare de înmormântare la care s-au adăugat cotizațiile depuse de titularii decedați și restituite urmașilor legali ai acestora. Pe lângă ajutoarele bănești de înmormântare primite de la CARP PiatraNeamț, un număr de 67 moștenitori ai membrilor decedați, care au apelat la s.c. UKA Pompe Funebre, cu care CARP Piatra-Neamț continuă buna colaborare, începută cu mulți ani în urmă, au beneficiat de serviciile și produsele funerare de calitate oferite de această cunoscută și apreciată firmă. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamț a continuat și continuă să acorde împrumuturi rambursabile avantajoase, prin care membrii respectivi săși poată rezolva nevoile mai greu de acoperit doar din pensii. Astfel, de la CARP Piatra-Neamț s-au solicitat și s-au acordat, în anul 2018, un număr de 2.784 împrumuturi rambursabile, ceea ce reconfirmă adevărul că, pe de o parte, necazurile și nevoile oamenilor, ale pensionarilor continuă să fie considerabile și în creștere, iar, pe de altă parte, că împrumuturile acordate de CARP Piatra-Neamț sunt avantajoase, în sensul că se acordă în timp scurt, chiar și în ziua depunerii cererii, dacă solicitantul împlinește condițiile stabilite, adică dacă are depus fondul de cotizații necesar și dacă are are și garanți corespunzători; mărimea împrumutului poate fi și de patru ori valoarea fondului social, de cotizații depus, iar celor care reușesc să restituie împrumutul într-un număr mai mic de rate față de cel menționat în contract, li se restituie partea corespunzătoare din dobânda achitată anticipat; la acordarea împrumuturilor nu se percepe nici un fel de comision sau de alte costuri, iar împrumuturile aflate în curs de restituire pot fi refinanțate, ținându-se seama de nevoile membrilor respectivi și de posibilitățile acestora de restituire. Între preocupările și grijile conducerii și colectivului Casei un loc important l-a ocupat și îl ocupă în continuare asigurarea bunei desfășurări a prestărilor de servicii în folosul membrilor Asociației. Este vorba, în primul rând, despre cunoscutul Cabinet de medicină generală Dr.Alice Constantinescu, cabinet situat în interiorul sediului Casei și în cadrul căruia, numai în cursul unui singur an, 2018, spre exemplu, un număr de peste 620 membri ai CARP Piatra-Neamț au solicitat și au beneficiat de servicii medicale, efectuate cu mult profesionalism și în mod gratuit, constând în : consultații, controlul glicemiei, al tensiunii arteriale, al greutății, în tratamente injectabile, în pansamente, în electrocardiograme, în ecografii. Numărul membrilor CARP Piatra-Neamț care au fișe la acest apreciat Cabinet medical a ajuns la 635, în anul 2018 și este în continuă creștere. În interiorul sediului CARP PiatraNeamț este organizat și funcționează, tot de câțiva ani buni, și o Frizerie în cadrul căreia, în cursul anului 2018 au solicitat și au beneficiat de servicii de calitate și la prețuri reduse față de unitățile similare din municipiu, un număr de 1023 persoane. Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice, recreative, de socializare și de divertisment în folosul membrilor CARP Piatra-Neamț și al familiilor acestor a continuat și în anul 2018 și continuă să constituie o importantă preocupare a conducerii și colectivului acestei Asociații. În cadrul acestor activități, un loc deosebit l-au ocupat și continuă să-l ocupe expozițiile de artă plastică deschise la Galeria de artă a Casei, expoziții care creează, care oferă participanților, persoanelor vârstnice, celor care le vizitează o stare de bine, de liniște, de frumusețe sufletească. La capitolul activități culturale se înscriu și Clubul Casei și Biblioteca acesteia, în care se găsește un însemnat număr de volume, de unde membrii Asociației pot împrumuta și citi cărțile de care au nevoie. De asemenea, în cadrul Clubului, care dispune de televizor, de jocuri de șah, de table, de rummy, pasionații sportului cu mintea se întâlnesc aproape zilnic. Este cunoscut faptul că puterea, bogăția și vigoarea unei case de ajutor reciproc a pensionarilor constă în forța umană, respectiv în numărul de membri, iar CAR Pensionari Piatra-Neamț – care a încheiat anul trecut, 2018, cu un număr sporit de membri, respectiv cu un total de 14.254 membri în evidență, la care continuă să se adauge zilnic alții noi și din municipiul Piatra-Neamț și din cele 31 de sucursale teritoriale – se prezintă ca una din casele de ajutor reciproc ale pensionarilor în continuă dezvoltare, cu un potențial ridicat de creștere cantitativă și calitativă. Membrii Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori, șefii compartmentelor secretariat-administrativ și financiar-contabil, salariații de la sediul Casei, împreună cu delegații sucursalelor teritoriale, sunt ca o adevărată familie și acționează în mod unitar pentru continua îmbunătățire a modalităților de ajutorare și întrajutorare a membrilor, pentru găsirea și promovarea a noi mijloace de sprijinire a persoanelor vârstnice. Conducerea CAR Pensionari Piatra-Neamț