Amenzi usturătoare pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în luna august

11/08/2015

Astazi, ultima zi pentru declaratiile fiscale obligatoriiÎn această lună contribuabilii nemţeni au de achitat o serie de taxe şi impozite şi de depus mai multe declaraţii fiscale. Termenul scadent este data de 25 august, depăşirea acestuia sau nedepunerea formularelor obligatorii atrag după sine amenzi usturătoare.

Termenul de 25 august este valabil pentru plata impozitului reţinut la sursă în luna precedent, ce trebuie achitat de cei care obţin venituri din:

–drepturi de proprietate intelectuală;

–contracte/ convenţii civile şi de agent;

–expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică (nu generează o persoană juridică);

–din premii şi jocuri de noroc;

–obţinute de nerezidenţi;

–ori din alte surse.

Până la data de 25 august se depun formularul 100 – declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, completată electronic, de către plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat, formularul 112 – declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedent, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, de către instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului, de orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Se mai depune formularul 224 – declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Mai este formularul 300 – decontul de taxă pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA, lunar, trimestrial, semestrial, annual, după caz, precum şi formularul 301 – decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă. Tot legat de TVA, se mai depune formularul 307 care este o declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoana impozabilă beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului, de locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;, de persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxa, de persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, şi care nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, ori care trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Ar mai fi formularul 311 – declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Contribuabilii nemţeni mai au de depus formularul 390 VIES – declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, şi formularul 394 – declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.) perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA.

Formularul 097 este o notificare care se depune pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare şi se depune de către persoane impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei, ori de către persoane impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

C.I.