Acuze la nivel înalt: „Agenția Națională de Șomaj face brokeraj pentru Israel”

04/12/2017

*Așezată între ciocan și nicovală, ANOFM se apără, declarând că pune în aplicare un acord bilateral încheiat între Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014
În contextul lipsei acute de lucrători, când multe firme din țară vor să importe forță de muncă din alte țări, recent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost pusă la “zid” de preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii, Laurenţiu Plosceanu, potrivit căruia „ANOFM face brokeraj pentru Israel, ducând acolo muncitori din România”. Ca urmare a acestor acuze, zilele trecute, Agenția Națională de Șomaj a făcut o declarație de presă, aducând următoarele precizări: “Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pune în aplicare un acord bilateral încheiat între Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014. În baza acestui protocol, deși numărul total de posturi prevăzute a fost de 3.000, de la demararea acțiunilor și până în prezent, au obținut contracte de muncă 280 de persoane. Facem precizarea că în acest an, nicio persoană nu a fost încadrată în Israel prin intermediul ANOFM. Subliniem că, facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii, reprezintă una dintre obligaţiile ANOFM impuse de regulamentele europene, precum şi unul dintre obiectivele principale ale ANOFM prevăzute în Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Precizăm că în domeniile unde s-a semnalat deficit de forță de muncă (IT, Medicină etc) ANOFM nu s-a implicat și nu a susținut plecarea forței de muncă în afara granițelor țării. Reamintim că instituția noastră acordă o deosebită importanță corectei informări a opiniei publice și orice informație de interes public solicitată de către reprezentanții mass-media este furnizată în cel mai scurt timp. Astfel, ar fi fost util, ca înainte de redactarea articolelor din presă, să se solicite date referitoare la acest subiect și de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă’’.
V. ANDRIEȘ