10 decembrie, Ziua Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

09/12/2018

Astăzi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sărbătorește 20 ani de la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, moment care a pus bazele unei instituţii orientate către piaţa muncii.
Conform comunicatului de presă, transmis de conducerea ANOFM, această instituție, cu toate structurile sale, a acumulat în acești ani o experienţă bogată şi valoroasă, potenţată şi de modelele de succes ale instituțiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene. „În acest moment, ANOFM oferă servicii profesioniste folosite cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia. Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de ocupare prin oferirea de servicii de calitate pentru cei care caută un loc de muncă sau pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmărite în activitatea desfăşurată atât la nivel central, cât şi în structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Șomaj, care acordă o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv creşterea ocupării forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. În acest sens, sub îndrumarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, implementăm o serie de proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, urmărindu-se astfel creșterea oportunităților de încadrare în muncă a persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii. Astfel, în acest moment, ANOFM are în derulare șapte proiecte în valoare totală de peste 400 de milioane de euro, finanțându-se până la sfârșitul anului 2022 mare parte din măsurile destinate încurajării ocupării forței de muncă. Cu acest prilej aniversar mulţumim membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienţilor noştri şi nu în ultimul rând, colegilor, pentru sprijinul şi încrederea acordate. Implicarea și activitatea tuturor stau la baza realizărilor ANOFM, constituind, și în viitor, garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale. De asemenea, mulţumim reprezentanţilor mass-media pentru sprijinul nemijlocit pe care ni l-au acordat de-a lungul timpului în asigurarea vizibilităţii instituţiei centrale, cât şi a structurilor teritoriale, urmărind dezideratul comun al informării corecte şi la timp a persoanelor interesate de serviciile noastre”, a declarat Daniela Barbu, președintele ANOFM.
V. ANDRIEȘ

1 Comentariu la acest articol. Alatura-te conversatiei.

  1. Diogene 10/12/2018 la 9:13 -

    Ori cu ANOFM ori fără,piața muncii tot exista….Nu sunt de acord cu cursurile de formare de 3 sau 6 luni prin care un cursant capătă aceeași diplomă în 6 luni,în comparație cu un absolvent de școală profesională care muncește 3 ani pentru asta….