Schemă financiară nouă la pădure: plăți pentru servicii de silvomediu

12/01/2017

*Se aplică până la data de 31 decembrie 2020 *Valoarea sprijinului: 200 euro/ha/an *Alte două plăți compensatori în sume de 25 și 103 euro/ha/an

S-a aprobat plata ajutorului pentru schema de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“, care se aplică până la data de 31 decembrie 2020. Acordarea ajutorului de stat urmărește conservarea biodiversității specifice ecosistemelor forestiere și reducerea eroziunii solurilor forestiere, prin acordarea de plăți compensatorii pentru pierderile de venit și costurile suplimentare rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.

Beneficiarii schemei vor primi maxim 200 de euro/ha/an pentru o suprafață minimă de 100 ha, pentru care vor încheia un angajament. Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic și să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinței a II a de amenajare, act care semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.

*La cine ajung banii

Banii vor putea fi accesați de unitățile administrativ-teritoriale, primării, care au în proprietate  publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere, dar și asociațiile între aceștia, respectiv primării, persoane fizice sau persoane juridice.

Suprafețele eligibile schemei sunt terenurile forestiere, cu excepția celor încadrate în tipul I funcțional, adică păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fără avizul autorității competente. În aceste cazuri se impune condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

*Două pachete financiare

Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro/ha/an. Schema de ajutor de stat include două pachete: pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște și pachetul 2 ‐ Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

*Cuantumul plăților compensatorii

Cuantumul plăților compensatorii este 25 euro/ha/an pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1 și de 103 euro/ha/an pentru suprafața pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. Între 100 ha și 500 de ha se va acorda 100% din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează: pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha și 1.000 ha se va acorda 75% din valoarea plății/plăților compensatorii, pentru suprafața cuprinsă între 1.000,01 ha și 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plății/plăților compensatorii, pentru suprafața mai mare de 5.000 ha se va acorda 35% din valoarea plății/plăților compensatorii.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU