Tinerii cu risc de marginalizare socială, sprijiniți de stat

23/08/2017

*Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură promovarea participării pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de marginalizare socială

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor persoanelor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă.

Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem, are dizabilităţi, nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea, are copii în întreţinere, a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, sau a fost victima traficului de persoane.

Limita de vârstă a tinerilor care beneficiază de măsurile prevăzute de lege este de maxim 26 de ani, iar durata contractului de solidaritate este de până la 3 ani, condiția fiind ca durata minimă să fie de un an. Subvenţia lunară acordată angajatorilor de inserţie pentru un tânăr marginalizat social angajat, reprezintă salariului de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorul social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat. Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani. Pentru anul 2017, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a întocmit Programul național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială, ținând seama de categoriile de tineri prevăzuţi în Legea 76/2002 modificată prin Legea 250/2013. Obiectivul general al Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. Obiectivele specifice ale Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2017 sunt acompaniamentul social personalizat, efectuat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate și stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială, se va acţiona, pentru facilitarea accesului la un loc de muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri: asigurarea de servicii de mediere prin întocmirea unui plan individual de mediere în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, precum şi prin organizarea de burse ale locurilor de muncă speciale, după caz. Oferirea de servicii de consiliere profesională: furnizarea de informaţii cu privire la piaţa muncii (locuri de muncă vacante, domenii, meserii), informaţii privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor, instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă și prezentarea posibilităţilor de participare la cursuri de formare profesională. Cuprinderea în cursuri de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii în concordanţă cu cerinţele şi perspectiva pe plan local a tinerilor în vederea ocupării, subvenţionarea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale. Salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la data expirării contractului de solidaritate sau 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, angajatorii de inserţie menţin raporturile de muncă cu tinerii şi îi angajează cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

V. ANDRIEȘ

1 Comentariu la acest articol. Alatura-te conversatiei.

  1. George 24/08/2017 la 8:20 -

    Angajatorul vad ca are castig financiar in acest caz,dar tanarul marginalizat ce castig financiar are?