Și medicii care nu sunt în contract cu Casa de Sănătate vor putea elibera bilete de trimitere și prescripții pentru medicamente gratuite

24/01/2019

O modificare legislativă rezolvă o problemă care afecta asigurații. Din considerente financiare, aceștia erau nevoiți să se adreseze numai medicilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, știind că doar aceștia pot elibera bilete de trimitere cu gratuitate și prescripții medicale cu regim compensat sau gratuit. Nadia Harpa, directoarea CAS Neamţ, a făcut astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, câteva precizări: ”OUG 109/2018 modifică și completează Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (…) Un element de noutate față de prevederile legale anterioare se referă la posibilitatea medicilor specialiști într-o specialitate clinică, care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, să poată elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În acest sens, vor fi încheiate contracte distincte între casele de asigurări de sănătate și respectivii medici specialiști”, au transmis reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Iată care sunt tipurile de documente justificative privind dobândirea calităţii de asigurat conform Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018: documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii şi prezentelor norme metodologice ; documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate ; adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de trei luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuirii cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate; adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic prevăzut la lit. b) nu se poate face dovada calităţii de asigurat şi sunt îndeplinite condiţiile art. 8 ; adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 ; certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani ; adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie ; adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate. Pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe.

Geanina Nicorescu