Sfântul Ioan Botezătorul, patronul spiritual al oraşului Piatra-Neamţ

23/06/2019

Astăzi, municipiul Piatra-Neamţ îşi cinsteşte ocrotitorul, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Acesta s-a născut în satul Ein-Kerem (lângă Ierusalim), fiind fiul Elisabetei (verişoara Mariei, Maica Domnului) şi al preotului Zaharia. Atât Biserica răsăriteană, cât şi cea apuseană i-au consacrat Sf. Ioan Botezătorul câteva sărbători importante: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august).

Sfântului Ioan Botezătorul i-a fost atribuit supranumele de „Înaintemergătorul”, datorită faptului că a pregătit venirea lui Hristos, el fiind cel despre care Mântuitorul a rostit:

„Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc. Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta». Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.” (Luca, cap. 7, 24 – 28)

Hramul Bisericii „Sf. Ioan Domnesc”

Astăzi este şi hramul Bisericii „Sf. Ioan Domnesc”, ctitorie a Sf. Voievod Ştefan cel Mare şi capodoperă a arhitecturii ecleziastice moldovenești de la sfârșitul secolului al XV-lea. Reprezentând una din construcțiile păstrate până astăzi din vechea Curte Domnească de la Neamț, edificiul a fost ridicat între anii 1497-1498 în stilul moldovenesc constituit în epoca lui Ștefan cel Mare. Împreună cu turnul clopotniță de la 1499, monumentul prezintă pronunțate caracteristici gotice, pe fațade păstrându-se până astăzi o bogată decorație de ceramică smălțuită.

Între obiectele de patrimoniu care se păstrează la biserica „Sf. Ioan Domnesc” se numără: candelabrele de cristal de Bohemia donate de Nicu Albu în anul 1837; icoana „Domnul Hristos binecuvântând Sf. Potir” – de Constantin Stahie; icoana „Sf. Treime”, icoana „Sf. Ioan Botezătorul” şi icoana dascălului Atanasiu din 1792; „Sf. Evanghelie de la Mănăstirea Neamţ” din 1821; „Evanghelia de la Sibiu”, 1854; „Evanghelia de la Buzău”, 1869; o cruce în filigran de argint din secolul al XIX-lea; o cruce mică de argint filigranat din 1819, un potir de argint din secolul al XIX-lea; cartea în manuscris „Mântuirea păcătoşilor”, din 1820; „Biblia de la Blaj, din 1795; „Pidalionul de la Neamţ”, 1854.

Irina NASTASIU