Se schimbă regulile pentru înregistrarea câinilor cu stăpân

21/03/2016

caine*Colegiul Medicilor Veterinari va ține registrul cu animalele înscrise

 

Autoritatea veterinară schimbă legislația privind identificarea și înregistrarea câinilor care au un stăpân. Astfel, un ordin emis în urmă cu doar doi ani va fi, iată, modificat.

Potrivit normativului, dispozitiv utilizat pentru identificarea individuală a câinilor este reprezentat de o crotalie auriculară sau de un microcip în care sunt înscrise informațiile necesare identificării unice a animalului. Crotalia auriculară va fi mijlocul de identificare alternativ utilizat la identificarea câinilor, confecționat din poliuretan sau din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare a animalului. Registrul de evidență a câinilor cu stăpân va fi în format electronic, se va afla în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari și va cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informațiile veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilității unui animal de la momentul identificării și înregistrării acestuia până la momentul ieșirii acestuia din sistemul informatic.

Normativul mai prevede că furnizorul secundar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte poate fi orice persoană juridică reprezentată de unități medicale veterinare de asistență, universități care dețin clinici veterinare și instituții publice care dețin câini de serviciu care achiziționează de la un furnizor primar și comercializează direct către proprietarii de animale de pe teritoriul României sau le utilizează pentru câinii de serviciu în cazul instituțiilor publice, carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme.

Legea mai spune că toți câinii care sunt supuși acțiunilor obligatorii menționate în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor și ale căror costuri sunt suportate de la bugetul de stat, pot fi identificați prin aplicarea unei crotalii auriculare de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare de Asistență. Un câine care a fost identificat printr-o crotalie auriculară, la solicitarea proprietarului poate fi identificat ulterior și prin microcipare. Câinii nou-născuți cu proprietar trebuie microcipați în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora. Câinii care sunt scoși în spații publice având destinația un cabinet medical veterinar, în scopul vaccinării profilactice conform schemelor de vaccinare în perioada cât sunt pui pot fi scoși fără a fi identificați, dacă nu au împlinit încă vârsta de 90 de zile.

Înregistrarea în RECS a câinilor identificați se realizează odată cu identificarea și eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la aplicarea/implantarea crotaliei/microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.

Proprietarii de câini au obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, pierderea crotaliei auriculare, pierderea sau distrugerea carnetului de sănătate/pașaportului, dispariție, furt, donație, moartea.

Geanina NICORESCU