Restanțierii la buletine, verificări „la sânge”

24/09/2018

Aproape 700 de persoane vor fi vizitate la domiciliu de oamenii legii

Autoritățile fac front comun pentru a pune în legalitate restanțierii minori și majori, care au “uitat” să-și facă buletin. În acest scop, polițiștii vor bata la ușa acestora pentru a le pune în vedere că trebuie să intre în legalitate. În cazul minorilor, responsabilitatea obținerii documentelor le revin părinților, care trebuie să se implice în rezolvarea acestei probleme. “Potrivit unei dispoziţii comune D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R., în prezent, desfăşurăm activităţi pentru punerea în legalitate a minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani şi a persoanelor majore care figurează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu domiciliul în România, şi nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2017. La nivelul serviciului nostru, care arondează 14 comune şi municipiul Piatra Neamţ, fac obiectul planului 699 persoane, respectiv 207 din mediul rural şi 492 din municipiul Piatra Neamţ. Polițiștii de ordine publică verifică persoanele din listă, în teren, la adresele de domiciliu, și comunică rezultatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor la care sunt arondate localitățile în care își deșfășoară activitatea. Ulterior, informațiile comunicate sunt valorificate de către lucrătorii serviciiilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor pentru clarificarea fiecărei situații în parte”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa de la Buletine. Documente necesare pentru obținerea cărții de identitate în cazul minorilor de 14 ani: cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal; certificatul de naştere, original şi copie; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divortaţi, original şi copie și chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei. Ce trebuie să facă minorul pentru obținerea actului de identitate “ La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţa socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv”, ne-a mai precizat Loredana Popescu, șefa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț. Pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare aceste documente: cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul ca identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului, și chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv de 7 lei.

V. ANDRIEȘ