Realizările comunei Alexandru cel Bun de când primar este Ion Rotaru

04/12/2015

Primarul comunei Alexandru cel Bun, Ion Rotaru, are cu ce se prezenta în fața opiniei publice, a cetățenilor din comună, și nu numai. În cei șapte ani și jumătate de când păstorește comuna natală a avut numeroase realizări în domeniul drumurilor, al investițiilor, al învățământului și al sănătății, toate împlinite, desigur, cu sprijinul Consiliului Local.

Vă prezentăm astăzi realizările din domeniul învățământului.

„Educațianu este o pregătire pentru viață, educația este însăși viața“. John Dewey

Școala Gimnazială Vaduri, comuna Alexandru cel Bun

Generația tânără din comuna Alexandru cel Bun se pregătește pentru „viață“ în două unități școlare, una cu personalitate juridică – Școala Gimnazială Vaduri șistructura Școala Gimnazială Bistrița. În anul școlar 2015-2016 în catalogul școlii sunt înscriși 448 de elevi și preșcolari, fiind călăuziți pe drumul cunoașterii de cadre didactice inimoase și temeinic pregătite. Simbioza relației dascăl–învățăcel are ca rezultat atât descifrarea alfabetului, a calculelor matematice, a scrisului și cititului, a tainelor naturii și a sufletului, cât și obținerea unor premii și trofee.

Elevii Școlii Vaduri studiază într-o școală nouă, lucrările de construire fiind finalizate în septembrie 2010. Investiția a fost începută cu fonduri guvernamentale și s-a finalizat prin demersurile insistente ale domnului primar Ion Rotaru în colaborare cu cele ale membrilor Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, care au finanțat terminarea lucrărilor de construcție cât și dotarea sălilor de curs cu mobilier școlar și mijloace didactice moderne: table interactive, laptop-uri, conexiune la internet. Fiind o construcție nouă sălile de clasă au o arhitectură modernă, cu ferestre mari, cu pereți zugrăviți în culori atractive. Pe hol au fost prevăzute dulapuri pentru hainele elevilor.

În învățământul preșcolar sunt înscriși 75 de copii, în trei grupe care își desfășoară activitatea în săli de clasă curate și spațioase admirate de cadrele didactice participante în anii școlari precedenți la Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul preșcolar. Mobilierul și mijloacele didactice rivalizează cu cele de la grădinițele cele mai râvnite de părinți din mediul urban.

Învățământul primar este frecventat de 117 elevi, care sunt dornici să descifreze alături de cadrele didactice tainele cunoașterii. În luna noiembrie 2015 au realizat o „activitate demonstrativă“ pentru membrii Cercului pedagogic învățământ primar, la care a participat și domnul inspector școlar Florin Dimon, fost cadru didactic al școlii, activitate evaluată cu calificativul Foarte bine.

Cursurile gimnaziale sunt frecventate de 98 de elevi îndrumați de profesori temeinic pregătiți. Eforturile lor sunt încununate de rezultatele obținute la testările naționale, la olimpiade și concursuri. O mare bucurie îl constituie faptul că toți absolvenții clasei a VIII-a au fost repartizați la liceele și școlile profesionale dorite și sunt apreciați de cadrele didactice cu note bune la testele inițiale susținute la începutul clasei a IX-a.

Școala Gimnazială Bistrița – situată în satul Bistrița pe drumul care duce spre mănăstirea Bistrița, ctitoria voievodului Alexandru cel Bun – structură a Școlii Gimnaziale Vaduri, a fost reabilitată în anul 2008 cu fonduri guvernamentale și cu un sprijin financiar consistent, aproximativ 70%, din necesar, de la autoritățile locale, Primărie și Consiliu Local. Imobilul cu o vârstă venerabilă, fostă cazarmă, a fost transformat, în sensul întineririi prin materiale de construcție moderne și prin realizarea confortului necesar pentru desfășurarea activităților didactice de calitate (confort termic, apă curentă, grupuri sanitare în interior). Ca și colegii lor din Vaduri, elevii din Bistrița, chiar dacă sunt mai puțini, beneficiază de tehnologia modernă – internet, laptopuri și table interactive.

Cei 23 de preșcolari își desfășoară activitatea într-o sală de clasă primitoare, spațioasă și luminoasă, singurul regret fiind acela că numărul de copii este insuficient pentru a funcționa cel puțin 2 grupe.

Învățământul primar este frecventat de 89 de elevi, iar cel gimnazial de 39 de elevi. Din păcate în acest an școlar clasa a VIII-a nu a fost organizată din același motiv și anume numărul mic de elevi și nevoia de a ne încadra în fondurile alocate pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ de la bugetul de stat. Menționăm că sumele necesare pentru plata utilităților, a transportului elevilor și a reparațiilor sunt alocate de la bugetul local.

Școala Bistrița a fost igienizată în această vară și la sfârșitul lunii noiembrie cele două centrale termice au fost înlocuite cu altelenoi, pentru care mulțumim și firmei KOBER Vaduri, în mod deosebit domnului Aurel Kober, alături de autoritățile locale.

Toate aceste investiții nu au rămas fără urmări. În primul rând numărul elevilor a rămas constant, chiar dacă populația școlară este în descreștere, prin alegerea școlii noastre de către părinți din comunele vecine Pângărați și Tarcău. Acest fapt este datorat dotărilor cu mijloace de învățământ moderne, condițiilor optime și nu în ultimul rând resursei umane – cadre didactice cu vocație și multă dăruire.

În anul școlar 2014-2015 două eleve au reprezentat școala și județul la faza națională a Olimpiadei de geografie, respectiv la Olimpiada națională „Universul cunoașterii prin lectură“. Fârțigu Georgiana clasa a VIII-a la Olimpiada națională de geografie a obținut premiul special, iar Nemțanu Diana Elenaa obținut mențiune la Olimpiada națională „Universul cunoașterii prin lectură“.

Prezentăm câteva din activitățile extracurriculare și extrașcolare ale școlii:

PARTENERIATE:

Cu alte instituții de învățământ:

PUNȚILE PRIETENIEI – Școala Gimnazială Vaduri – Școala Gimnazială „I. Gr. Teodorescu“ Ruseni

Cu IPJ Neamț – reducerea comportamentelor disturbatoare, prevenirea victimizării în rândul elevilor NU RENUNȚA LA VISELE TALE, ELE ÎȚI DAU VIAȚĂ!

Participare la Campania Globală pentru Educație, aprilie 2015, inițiată de ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII

Școala Gimnazială Vișina – OltConcursul național de cultură generală ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT- organizator județean

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

LaAsociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul

Cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) ZIUA VERDE A ECOȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

Activitate de voluntariat în cadrul proiectului ECO JUNIOR 2015, desfășurat în perioada 5-10 aprilie 2015, organizat de Asociația Drumeții Montane, Târgu Jiu

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE

Nu uita că ești român! – proiect național

Viață pentru mediu, viață pentru om – proiect local

Aripi de înger – proiect local

CONCURSURI

Nestemate populare pe plaiuri nemțene… Valerica Patrichi concurs interjudețean, organizat în colaborare cu Școala Gimnazială „I. Gr. Teodorescu“ Ruseni

Mihăilă Matei, cl. pregătitoare, premiul III

Sofrone Teodora, cl. I, premiul I

Formațiade dansuri populare, gr. mare, premiul I

Formația de dansuri Florile Bistriței, premiul I

Formația de dansuri Mugurașii Bistriței, premiul II

Gavriloaie Antonie, locul I interpretare

Bșică Gabriela, locul III

Doina Ceahlăului – concurs județean de folclor

Sofrone Teodora, cl. I, premiul II

Toroc Ana, gr. mare, premiul I

Formația de dansuri populare, clasa pregătitoare, premiul II

Sărbătoarea de sub brazi – concurs interjudețean de folclor, desfășurat în localitatea Adâncata, jud. Suceava, în parteneriat cu Școala Gimnazială IOAN BĂNCESCU

Toroc Ana, gr. mare, premiul II

Sofrone Teodora, cl. I, mențiune

Formația de dansuri populare, gimnaziu, premiul II

Comunicare și ortografie – concurs național

Fii inteligent la matematică – concurs național

Muguri de viață în lumina Învierii -concurs național

Comper (Comunicare, Mate 2000) – concurs național

Știu, Vreau să știu, Am învățat – concurs național de cultură generală

Mărțișorul – tradiție și simbol– concurs național

În așteptarea lui Moș Crăciun –concurs național

Piciul– concurs național

Logică și perspicacitate – concurs național

Lumina Math– concurs național

Cangurul– concurs național

Cu viața mea apăr viața– Mențiune la faza județeană

Prietenii pompierilor – Premiul II la faza județeană

Concursuri de atletism – Locurile I, II, III Munteanu Ioana

Concurs județean STEA ÎN DEVENIRE, organizat de Liceul Tehnologic GH. RUSET ROZNOVANU, Roznov, Toroc Ana – trofeul festivalului2015

Școala a primit vizita cadrelor didactice din învățământul primar din municipiul Bacău. Școala Daniela CuciucPiatra Neamț împreună cu partenerii lor din Turcia a desfășurat o activitate în cadrul unui proiect Comenius la Școala Vaduri. O altă activitate de succes a fost Odă mamei în dulce grai moldovenesc din martie 2014 la care au participat30 de elevi și cadre didactice din Republica Moldova de la Școala din Bardar, Raionul Ialoveni, alături de școlile din comunele Pângărați și Tarcău.

Anul școlar 2015-2016 se anunță unul la fel de bogat în activități și proiecte.

Pe 21 septembrie am celebrat Pacea alături de cei care participau la PEACE RUN. De asemenea în luna octombrie două grupuri de elevi și cadre didactice din Suedia au vizitat unitățile școlare din comună.

Cadrele didactice Sofrone Mihaela și Rîpanu Elena vor implementa programul educaţional anti-stigma, program derulat în cadrul proiectului „Gândeşte în afara…Stigmei!“, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, în parteneriat cu Organizația SALVAȚI COPIII, IAȘI.

Elevii și cadrele didactice participă la olimpiadele Kaufland care au ca scop dezvoltarea spiritului civic, a educației pentru sănătate, promovarea valorilor culturale tradiționale.

Elevii și cadrele didactice din unitățile școlare ale Comunei Alexandru cel Bun așteaptă cu nerăbdare darul promis de autoritățile locale și pe careMoș Nicolae îl va lăsa în fiecare sală de curs. Darul – 18 videoproiectoare și 30 de laptopuri – va îmbunătăți calitatea actului educațional și va deschide noi orizonturi de cunoaștere pentru beneficiarii direcți ai școlii – elevi și preșcolari.

 

Director,

Prof. Daniela Semian