Noi facilităţi pentru asiguraţii din Neamţ

11/01/2018

De asemenea, medicul care a eliberat o schemă terapeutică va continua prescrierea medicaţiei, fără a mai fi implicat medicul de familie

Mai multe propuneri de soluţionare a unor probleme semnalate de reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale şi ai pacienţilor au fost prezentate ministrului Sănătăţii în urmă cu două zile, de către reprezentantul Casei de Sănătate. Prin modificările legislative se are în vedere renunţarea la restricţia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeaşi casă de sănătate ca şi medicul care a eliberat reţeta sau biletul de trimitere, ceea ce înseamnă că reţetele şi biletele de trimitere la analize vor putea fi onorate de orice farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţării. De asemenea, este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care reţeta prescrisă respectă schema respectivă. Prin modificările legislative menţionate se are în vedere şi reglementarea situaţiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe bază de scrisoare medicală pentru tratamente a căror iniţiere şi continuare intră în obligaţia medicilor din specialităţile clinice, conform protocoalelor terapeutice. Totodată, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice prin ordin de ministru al Sănătăţii în 2008, în sensul lărgirii accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori pentru anumite medicamente. O altă noutate va fi că în cazul în care medicul de familie nu va reuşi săşi găsească un înlocuitor pentru perioada plecării în vacanţă pacienţii de pe lista lui se vor putea adresa cabinetelor de medicină din proximitate desemnate de medicul respectiv. Perioada acordată unui medic de familie nou intrat în activitate sau nou venit într-o localitate pentru a-şi forma lista de pacienţi va fi extinsă de la şase luni la un an. “Din motive de conştiinţă ori religioase” asiguraţii pot refuza stocarea datelor medicale în Dosarul Electronic de Sănătate CNAS mai precizează că medicii nu vor mai transmite către sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sănătate datele medicale ale pacienţilor care declară în scris că din motive de conştiinţă sau religioase nu doresc ca aceste date să fie stocate. Totodată se va prevedea că modificările referitoare la calitatea/categoria de asigurat vor produce efecte de la data operării acestora în platforma informatică PIAS, (cu excepţia celor referitoare la naştere şi la deces), astfel încât prescripţiile şi serviciile medicale acordate pe baza informaţiilor din sistemul informatic să nu mai fie imputate furnizorilor. În proiectul Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activităţii furnizorilor de servicii medicale şi de creştere a accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii paraclinice finanţate de CNAS. Astfel, se renunţă complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale şi se elimină obligaţia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hârtie în activitatea curentă, ceea ce în cazul medicilor va duce la creşterea timpului acordat efectiv consultării pacientului. De asemenea, vor fi revizuite criteriile de acordare a sporurilor pentru condiţiile de activitate ale cabinetelor de medicină primară şi de specialitate din ambulatoriu.

Geanina NICORESCU