Medici din Neamț pentru Instituția Avocatul Poporului

16/10/2018

Instituţia Avocatul Poporului organizează selecție pentru angajarea de medici colaboratori, absolvenți ai Facultății de Medicină- specializarea medic primar sau medic specialist, pentru prevenirea torturii în locurile de detenţie. Astfel, doctorii din Neamț care doresc să acceseze oferta trebuie să depună documentele solicitate la sediul Colegiului Medicilor din România, în perioada 15 octombrie 15 noiembrie 2018. Pentru candidații care își depun dosare pentru a participa la selecție, instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare şi transport. Ulterior, candidatul al cărui dosar a fost admis în urma selecției îşi va desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care a optat în cererea de înscriere. Solicitanții trebuie să depună la Colegiu o declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități în locurile de detenție, nu au sancțiuni și nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Rezultatele selecției vor fi afișate pe paginile de internet ale instituției Avocatul Poporului și Colegiului Medicilor din România.
Geanina NICORESCU