Jandarmii, 167 ani de lege și ordine

03/04/2017

Jandarmii nemțeni sunt, zilele acestea, în sărbătoare, la împlinirea a 167 ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Istoria instituției a început la 3 aprilie 1850, când Grigore Alexandru Ghica – domnitorul de atunci al Moldovei – semna „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi“, actul juridic care consfințea întemeierea Jandarmeriei în spațiul românesc. Legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formată din câte șase ținuturi (județe). La fiecare ținut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăugau câte o companie la isprăvnicia Iașiului și, respectiv, la Poliția capitalei (Iași). În total, erau 14 companii de jandarmi cu un efectiv de 1.433 jandarmi călări și pedeștri. Totodată, prin acest act normativ se stabileau Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranței publice, ținerea unei bune orânduieli și ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce privește executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria executa un serviciu ordinar, care se realiza zilnic, pe baza regulamentelor sale, și un serviciu extraordinar, pe care îl executa la solicitarea autorităților.

*De la Corpul Jandarmeriei, la trupe de securitate

După Războiul de Independență se încheie procesul de individualizare a Jandarmeriei Naționale, odată cu intrarea în vigoare, la 1 septembrie 1893, a „Legii Jandarmeriei Rurale“. Acest act normativ clarifică misiunile de executat, dotarea, înzestrarea, instrucția, drepturile și obligațiile „Corpului Jandarmeriei“, care se subordona juridic Ministerului de Interne și Ministerului Public, iar din punct de vedere militar, Ministerului de Război.

După Primul Război Mondial și ulterior după Marea Unire, arma intră într-o nouă fază de evoluție atunci când sunt elaborate legi care fac din instituția Jandarmeriei o forță publică, stabilă, credibilă și deosebit de eficientă, asigurând în societatea românească un climat de liniște și siguranță.

Perioada ce urmează celui de-al Doilea Război Mondial aduce schimbări profunde în viața jandarmilor, instituția fiind aproape de desființare, ea se transformă în trupe de securitate, până la Revoluția Română din anul 1989.

*Instituție militarizată, cu rol în combaterea terorismului

La nivelul Județului Neamț, Jandarmeria își începe activitatea începând cu anul 1893, fiind organizate cu această ocazie Compania de Jandarmi Neamț, Secția de Jandarmi pe lângă Subprefectura Județului Neamț și câte una în marea majoritate a comunelor rurale. Zona Municipiului Roman, pe atunci județ de sine stătător, avea o structură organizatorică asemănătoare Județului Neamț.

În prezent, Jandarmeria Română este „instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism“. Organizarea și amplasarea efectivelor Jandarmeriei, organizarea procesului de instruire și de formare a cadrelor, precum și înzestrarea acestora cu armament și tehnică de luptă oferă o mare disponibilitate operațională în toate formele de acțiune specifice, prin misiunile pe care le execută contribuind la buna desfășurare pe teritoriul țării a vizitelor unor personalități române și străine, la derularea în liniște a unor competiții sportive, a adunărilor religioase și a manifestărilor cultural artistice cu public numeros, la limitarea efectelor unor calamități naturale și ajutorarea populației afectate. „Astăzi, când ne revin în memorie tradițiile de luptă ale Jandarmeriei Române, îndreptăm un gând de recunoștință către înaintași, fiind de datoria noastră să ne implicăm cu întreaga capacitate și inteligență în amplele misiuni pe care le executăm pentru îndeplinirea cu onoare și devotament a responsabilităților încredințate. Putem aprecia că experiența acumulată în urma îndeplinirii unor misiuni diverse în plan intern și internațional, parteneriatul cu societatea civilă, profesionalizarea structurilor mobile și managementul modern proiectează Jandarmeria Româna ca factor fundamental de stabilitate a societății românești, prin îmbinarea armonioasa a elementelor de tradiție cu cele moderne, sub deviza LEX ET ORDO“, spune maiorul Radu Vasile Olariu, șeful Jandarmeriei Neamț. (C.I.)