Încă 78 de nemţeni pleacă la băi prin Casa de Pensii

12/11/2017

Pot beneficia de tratament balnear pensionarii, asiguraţii, beneficiari ai pensiei de urmaş, persoanele cu handicap
Pentru seria XVII-a de tratament balnear, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a alocat 78 de bilete. Beneficiarii selectaţi vor intra în staţiune în ziua de 15 noiembrie. Repartiția biletelor a fost realizată prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor. Se asigură tratament balnear în Căciulata, Sovata, Buziaș, Tușnad, Covasna, Slănic Moldova, Mangalia, Felix, Herculane, Olănești, Amara, Băile Govora, Bălțătești, Căciulata, Vatra Dornei, Neptun, 1 Mai, Eforie Nord, Lacul Sărat, Techirgiol, Eforie Sud, Târgu Ocna, Nicolina, Sărata Monteoru, Pucioasa, beneficiarii fiind anunţaţi telefonic despre acordarea biletelor.
Costul acestora poate fi suportat parţial de beneficiar sau poate fi gratuit. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
Conform Casei Naţionale de Pensii, pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale- care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.
Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
În vederea aplicării criteriului specific, respectiv beneficierea de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an; extrasezon – în celelalte perioade ale anului.
Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.
În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. În cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.
În cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau însoţitorul persoanei cu handicap grav, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau al persoanei cu handicap grav.
Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii, cu excepţia primei serii care e condiţionată de data apariţiei hotărârii de guvern privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
Geanina NICORESCU