Minimis pentru creșterea porcilor

12/11/2017

*La plată, rasele Bazna și Mangalița
*Suma alocată: 250 de lei/cap de animal
*Programul demarează din 2018
Ministerul Agriculturii va aloca un milion de euro pentru un nou program de ajutor de minimis destinat crescătorilor de porci din rasele bazna și Mangalița. Banii sunt programați pentru anul 2018, iar suma pe care o va primi un fermier este 250 de lei/cap de animal.
Ajutorul de minimis se acordă sub formă de purcei subvenționați întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul de creștere, îngrășare și livrare a porcilor din rasele Bazna sau Mangalita la un procesator. Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să deţină exploatații înregistrate și autorizate sanitar veterinar.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui întreprinzător nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc furnizorilor de purcei din rasele Bazna sau Mangalița lunar pentru purceii livrati.
*Cerințe pentru furnizor, crescători și procesatori
Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița trebuie să încheie un contract cu un procesator autorizat ca să primească cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2, de la procesatorul cu care a încheiat acel contract. După asta, fermierul trebuie să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap. În plus, fermierul trebuie să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul și să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat.
Furnizorii de purcei Bazna și Mangalița trebuie să dețină material de prăsilă cu certificat de origine care să fie înscris în registrul unic și să furnizeze purcei către procesator, pe bază de documente fiscale, la greutate minima de 10 kg.
Procesatorii preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna sau Mangalița, pe baza documentelor fiscale, îi transportă la beneficiari. Ei vor încheia contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor, după care preiau de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din efectivul de purcei destinați îngrășării, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap. La final plătesc beneficiarului prețul stabilit prin contract.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU