Clarificări de la CAS Neamţ pentru achiziţionarea şi administrarea unor tratamente

18/12/2018

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ a luat atitudine având în vedere disfuncționalitățile apărute la eliberarea imunoglobulinei cu administrare subcutanată în cadrul programului național de tratament pentru boli rare. Conducerea CAS Neamţ a publicat, pe site, prevederile legislative privitoare la iniţierea şi continuarea medicaţiei, la spital şi apoi la domiciliu, pentru ca atât prescriptorii cât şi beneficiarii să fie puşi în temă cu actualele prevederi legislative. “Tratamentul trebuie inițiat și monitorizat sub supravegherea unui medic cu experiență în tratamentul imunodeficienței. Administrarea subcutanată se inițiză în spital după ce pacientul ori îngrijitorul a semnat acordul cu privire la administrarea subcutanată. Când medicul inițiator este sigur că pacientul ori îngrijitorul și-a însușit tehnica de administrare subcutnată (de obicei după 4 administrări), administrarea imunoglobulinei poate fi efectuată la domiciliu. Potrivit dispozițiilor Programului național de tratament pentru boli rare, în cadrul programului se realizează asigurarea, în spital și în ambulatoriu (prin farmaciile cu circuit închis) a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficiență primară. Controlul în clinică va vea loc periodic, la 3 luni sau oricând la solicitarea pacientului sau a celui care îngrijește pacientul. Având în vedere cele mai sus menționate, eliberarea medicamentului imunoglobulină umană normală (cu administrare subcutanată) care se va administra la domciiliul pacientului după însușirea tehnicii de administrare subcutanată de către îngrijitorul pacientului se face în baza prescripției medicale online sau offine prin farmacia cu circuit închis a spitalului prin care se derulează acest program”, a transmis CAS Neamţ. De asemenea, instituţia, prin reprezentanţii săi, transmite că, potrivit dispozițiilor din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă şi pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis- aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică on-line sau off-line sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz. O altă informaţie depsebit de utilă este că medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi şi neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

Geanina NICORESCU