Atenţie, examen de atestare pentru detectivi particulari

10/11/2017

Nemţenii care vor să fie atestaţi în meseria de detectiv particular trebuie să se grăbească să-şi depună dosarul de înscriere la examenul organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ. Candidaţii pot depune dosarele până pe 23 noiembrie 2017, iar susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular va avea loc în data de 8 decembrie 2017. Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române se regăsește postată la afișierul unității, sau poate fi adusă la cunoștința celor interesați, zilnic, în intervalul orar 8.30-9.30, de către ofițerul responsabil din cadrul IPJ Neamț. Candidații pot depune dosarele până pe data de 23.11.2017, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European; în situaţia în care candidatul posedă cel puţin studii medii şi este absolvent a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz; a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Geanina NICORESCU