* interviu cu Doctor MIRON ITZHAK Psiholog principal clinician cu drept de supervizare Rep: Domnule doctor, multă lume se întreabă dacă sunteți evreu...

La nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamţ a fost consituită o comisie mixtă pentru analizarea solicitărilor de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare a doctorilor aflaţi în relaţie contractual cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ. Comisia, alcătuită din dr. Iosif Koszeghi- preşedintele Colegiului Medicilor Neamţ (membru supleant...

Vodafone România nici acum nu a acceptat, după mai bine de 6 luni de încercări, renegocierea contractelor cu clienţii săi, în ce priveşte clauzele...

error: Content is protected !!