Județul Neamț, gazda etapei naționale a Olimpiadei la Tehnologii

19/04/2017

Județul Neamț are onoarea de a fi desemnat gazda etapei naționale a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară tehnologii, pentru domeniile agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor. Competiția se desfășoară în perioada 24-28 aprilie 2017, în localitățile Roman și Horia, unde sunt așteptați 150 de elevi, profesori însoțitori și membri ai Comisiei Centrale.

Elevii participanți vor susține o probă scrisă la Colegiul Tehnic „Danubiana“ Roman și o probă practică, ce se va desfășura la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad“ Horia. Cazarea elevilor și a profesorilor însoțitori se face la Colegiul Tehnic „Danubiana“ Roman, care și-a deschis larg porțile acestui eveniment, pentru a primi echipajele din 32 de județe ale țării.

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Agricultură va avea loc luni, 24 aprilie, ora 17, la sala de festivități a Colegiul Tehnic „Danubiana“ Roman, unde sunt așteptați reprezentanți ai administrației județene și locale, precum și personalități ale învățământului universitar și preuniversitar agricol.

Olimpiada se va desfășura sub semnul personalității marcante a lui Ion Ionescu de la Brad, întemeietorul științei agricole românești, cunoscut pașoptist și membru de onoare al Academiei Române, născut la Roman.

Olimpiadele școlare la disciplinele din aria curriculară tehnologii sunt competiții care se adresează elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, cu aptitudini și interese speciale pentru domeniile tehnicii, precum și elevilor care au înclinații deosebite pentru studiul interdisciplinar al tehnologiei și științei. Fiind organizate pe profiluri și domenii, aceste competiții sprijină formarea viitorilor specialiști în diferite domenii profesionale.

Geanina NICORESCU