Botezul Domnului sau Boboteaza: credințe și obiceiuri nemțene

06/01/2017

Una dintre cele mai importante sărbători de iarnă este Boboteaza, adică Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care mai poartă și denumirea de „Epifanie“ sau „Teofanie“. Sărbătoarea, marcată în fiecare an pe data de 6 ianuarie, amintește de botezarea Domnului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan și începutul propovăduirii timpurii a lui Hristos. Potrivit Sfintei Scripturi, când Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel și a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!“ (Matei 3, 17).

Praznicul Epifaniei marchează sfârșitul sărbătoririi Crăciunului, care începe de la 25 decembrie și se încheie pe 6 ianuarie. În această zi se face slujba de sfințire a Aghiasmei Mari, care este folosită de preoți pentru a binecuvânta casele credincioșilor.

Amintită în secolul al II-lea, Boboteaza era sărbătorită, în primele secole, împreună cu Nașterea Domnului, pe data de 6 ianuarie. Începând cu secolul al IV-lea, cele două sărbători s-au despărțit, 25 decembrie fiind data stabilită pentru prăznuirea Nașterii Domnului, în timp ce 6 ianuarie a rămas ziua prăznuirii Botezului Domnului.

Conform unei vechi tradiții, în ziua Bobotezei, după Sfânta Liturghie, episcopul sau preotul face, la sate, slujba de sfințire a apei pe malul celui mai mare râu sau fluviu din acel loc. După sfințirea apei, episcopul sau preotul aruncă în apa râului o cruce mare. Un număr de bărbați mai destoinici pornesc apoi să recupereze crucea, căutând-o în apele înghețate. Primul care o găsește primește binecuvântarea preotului sau a episcopului. În vechime, cel care găsea primul crucea și o aducea la mal primea și daruri de la domnitorul țării și era ținut la mare cinste de către ceilalți.

Credințe și obiceiuri de Bobotează, în județul Neamț

Despre credințele și obiceiurile de Bobotează, de pe meleagurile nemțene, ne vorbește profesorul Gheorghe Radu, în cartea sa, „Pagini alese din istoria județului Neamț“: „În al său «Dicționar geografic asupra județului Neamț» (1890), eruditul profesor de geografie de la Gimnaziul «Petru Rareș», C. D. Gheorghiu, redă și unele credințe și obiceiuri ale fetelor din fostul județ Neamț, cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului și din Ajunul Sf. Vasile, culese după mărturisirea bătrânilor învățători după care a fost alcătuit amintitul dicționar. Astfel, în noaptea Ajunului Bobotezei, fetele «fac priveghere: pentru a li se arăta deschiderea cerurilor și a vedea pogorârea Sf. Duh; asemenea fac în seara Învierii». Totodată, se spune că «în ziua Botezului (de Bobotează n. n.) e bine (pentru fete n.n.) de scăldat în locul de unde popa a scos crucea de sub gheață; pentru ca să se tămăduiască de toate bolile; de asemenea, în Vinerea Mare din înaintea Paștelui»“.

Părintele Cleopa, despre Botezul Domnului

„Cu adevărat, mare este sărbătoarea de astăzi. Căci astăzi pentru prima dată ni se arată la Iordan cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Astfel, Fiul, smerindu-se, se botează în Iordan de la Ioan; Tatăl grăiește din ceruri, zicând: «Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit, iar Duhul Sfânt se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos» (Matei 3, 16-17). Deci, astăzi ni s-a descoperit mai luminat taina Preasfintei Treimi. Astăzi cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit la Iordan peste Fiul. Astăzi Stăpânul Se smerește și cere să fie botezat de slugă. Astăzi Cel fără de păcat primește botezul pocăinței de la Ioan, ca să ne învețe pe noi taina pocăinței, a mărturisirii și a spălării păcatelor prin căință și lacrimi.

Astăzi se sfințește apa Iordanului și toate apele și izvoarele pământului. Astăzi se sfințește aghiasma mare prin semnul Crucii și prin pogorârea darului Sfântului Duh. Deci să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bucurie la praznicul acesta mare al Bobotezei și să ducem cu evlavie sfânta aghiasmă în casele noastre. Prin ea ne sfințim cu toții, se sfințesc casele și fântânile noastre și se izgonesc duhurile rele cu puterea Duhului Sfânt.

Astăzi Hristos, Mântuitorul nostru iese în public la vârsta de 30 de ani. Se arată lumii, se pregătește să vestească pe pământ Evanghelia mântuirii și vine să caute și să mântuiască sufletele noastre. Să coborâm și noi astăzi la Iordan, adică să venim la biserică. Biserica este casa lui Dumnezeu. Aici este Iordanul și apa cea vie care spală, adapă, dă viață și înnoiește lumea. Aici este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt împreună cu toți sfinții“ (Pr. Cleopa Ilie – „Predică la Botezul Domnului“).

Irina NASTASIU